Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 11. 2022

Návrh poistnej zmluvy

Návrh poistnej zmluvy

27,84 EUR dvadsaťsedem

UNION poisťovňa

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

15. 11. 2022

Zmluva o dielo -Zmluva zmena UP

Zmluva o dielo -Zmluva zmena UP

1 800,00 EUR jedentisícosemsto

Ing.arch.Eva Krupová

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 9. 2022

Dodatok k zmluve č.S95T100573 o zvoze a skládkovaní odpadu

Dodatok k zmluve č.S95T100573 o zvoze a skládkovan

neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 9. 2022

Zmluva Trimel

Zmluva Trimel

490,00 EUR štyristodeväťdesiat

Trimel s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

21. 7. 2022

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 30.3.2022

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 30.3.2022

neuvedené

CS, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

20. 7. 2022

Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a násl.zákona č.513/1991 Zb

Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a násl.zákona č

29 948,00 EUR dvadsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsaťosem

CS, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

18. 7. 2022

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 500,00 EUR tisícpäťsto

T-TEAM.s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

13. 7. 2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

30. 6. 2022

Dodatok k zmluve o Zvoze a skládkovaní odpadu

Dodatok k zmluve č. S95T100573

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

17. 6. 2022

Z M L U V A na rok 2022 o poskytovaní audítorských služieb

Z M L U V A na rok 2022 o poskytovaní audítorských

1 900,00 EUR

Ing.Veronika Tibenská audítor SKAU číslo licencie 622

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 6. 2022

Zmluva o poskyt. dotácie Na trati 2022

Zmluva o poskyt. dotácie Na trati 2022

900,00 EUR deväťsto

OZ Na Trati

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 6. 2022

Zmluva o poskyt. dotácie HKB Gladiators 2022

Zmluva o poskyt. dotácie HKB Gladiators 2022

4 000,00 EUR štyritisíc

občianske združenie HKB Gladiators

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

2. 6. 2022

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO ÚP 07/2022

1 560,00 EUR tisícpäťstošesťdesiat

Ing.arch.Eva Krupová

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

25. 5. 2022

Dodatok k zmluve Trimel

Dodatok k zmluve Trimel

960,00 EUR deväťstošesťdesiat

Trimel s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

10. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie-Hrnčarovani

Zmluva o poskytnutí dotácie-Hrnčarovani

4 000,00 EUR štyritisíc

Dychová hudba HRNČAROVANI

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 5. 2022

Zmluva DPO

Zmluva DPO

neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

3. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 2022/04/03

Zmluva o dielo č. 2022/04/03

10 376,00 EUR desaťtisíctristosedemdesiatšesť

CS, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 4. 2022

Nájomná zmluva - Noszova

Nájomná zmluva - Noszova

neuvedené

Andriana Noszova

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

27. 4. 2022

ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

2 400,00 EUR dvetisícštyristo

Divadlo komédie

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

19. 4. 2022

Nájomná zmluva -športová hala

Nájomná zmluva -športová hala

neuvedené

Pizza Wau, s r.o

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

11. 4. 2022

Zmluva Benio -oplotenie ihriska

Zmluva Benio -oplotenie ihriska

7 596,00 EUR sedemtisícpäťstodeväťdesiatšesť

Jozef Puschenreiter - Benio

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 4. 2022

Nájomná zmluva - Hovorková

Nájomná zmluva - Hovorková

120,00 EUR stodvadsať

Monika Hovorková

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 4. 2022

Nájomná zmluva Marková

Nájomná zmluva Marková

125,00 EUR stodvadsaťpäť

Zuzana Marková

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 4. 2022

Zmluva o nájme poľn. pozemku

Zmluva o nájme poľn. pozemku

810,00 EUR osemstodesať

Podielnicke družstvo v Hrnčiarovciach

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 4. 2022

Nájomná zmluva - Danišová-Surová

Nájomná zmluva - Danišová-Surová

120,00 EUR stodvadsať

Melánia Danišová-Surová

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 232