Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Symboly obce

Erb - Vlajka -Pečať obce Hrnčiarovce nad Parnou

Erb obce

erbPostava sv. Martina v erbe pochádza z obecnej pečate zachovanej na dokumentoch zo 17.stor. Hrnce sú hovoriacim motívom upozorňujúcim na pomenovanie obce, ktorej obyvatelia sa v stredoveku špecializovali na hrnčiarstvo.Pod striebornou hlavou štítu s tromi červenými prikrytými hrncami modré pole, v ňom rytier - sv. Martin v striebornom brnení, zlatej prilbici so zlatým chocholom, sediaci v zlatom sedle strieborného koňa v zlatej zbroji, pravicou držiaci pred sebou zlatý položený obrátený meč, ľavicou červený plášť.

Vlajka obce

vlajka Pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej, žltej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

 

 

 

Pečať obce     

pečaťPečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU. Pečať má priemer 35 mm.