Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Sociálne veci

Odkázanosť na sociálnu službu - opatrovateľská služba,  umiestnenie v zariadení pre seniorov.

Treba vyplniť tlačivá:

  1.  ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu.pdf (57.69 kB)

  2.  Vyjadrenie lekára opatr. služba.pdf (212.95 kB)

Ak má žiadateľ o sociálnu službu prepúšťaciu správu zo zdravotníckeho zariadenia – nie staršiu ako 6 mesiacov ku dňu podania, nemusí vypisovať toto tlačivo. Doloží kópiu prepúšťacej správy a originál k nahliadnutiu pri podávaní žiadosti na Spoločnom obecnom úrade.

  3. Vyhlasenie_o_majetku_FO.pdf (213.74 kB)

Treba úradne overiť podpis žiadateľa o službu (overovanie podpisu doma, ak je žiadateľ imobilný,  zabezpečuje aj Obecný úrad Hrnčiarovce n/P počas nestránkových dní v utorok a štvrtok, je nutné sa vopred telefonicky dohodnúť – tel. 033/5548 501).

Vyplnené tlačivá aj s požadovanými prílohami treba odovzdať na Spoločnom obecnom úrade v Trnave, Kollárova č. 8. Zástupca pre obec Hrnčiarovce n/P je PhDr. Mária Gavenčiaková (kancelária č. 10), ktorá vybavuje celú agendu s posudkovým lekárom a tiež vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Návštevu PhDr. Gavenčiakovej treba dopredu telefonicky dohodnúť, nakoľko pracuje aj v teréne. Tel. kontakt:  033/55 64 710.