Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Verejné obstarávanie

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (45.6 kB)

INO-ostatne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,53 kB
Stiahnuté: 466×
Vložené: 16. 7. 2019

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA S VÝZVOU NA PREDLOŽENIE PONÚK - „Úprava verejných plôch - parkovisko“ (5.2 MB)

SP_Parkovisko.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 4,95 MB
Stiahnuté: 358×
Vložené: 16. 7. 2019

Správa o zákazke (92.1 kB)

Sprava-o-zakazke-parkovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,91 kB
Stiahnuté: 404×
Vložené: 16. 7. 2019

Vysvetlenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie a doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. (77.2 kB)

odpovede.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,38 kB
Stiahnuté: 451×
Vložené: 16. 7. 2019

ZÁPIS Z TELEFONICKÉHO PRIESKUMU TRHU (01.10.2013) - „Posilnenie a rozvoj kultúrneho dedičstva Hrnčiarovce nad Parnou - Vacenovice“ (203.4 kB)

Zapis-150-vyrocie-dychovky_01_10_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,67 kB
Stiahnuté: 493×
Vložené: 16. 7. 2019

ZÁPIS Z TELEFONICKÉHO PRIESKUMU TRHU (06.10.2013) - „Úprava verejných plôch - parkovisko“ (219.4 kB)

Tel-prieskum-trhu-06-10-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,28 kB
Stiahnuté: 590×
Vložené: 16. 7. 2019

ZÁPIS Z TELEFONICKÉHO PRIESKUMU TRHU (25.02.20013) - „Rekonštrukcia komunikácie ul. Drobná, Hrnčiarovce nad Parnou“ (221.3 kB)

Tel-priesk-trhu-25-02-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,13 kB
Stiahnuté: 458×
Vložené: 16. 7. 2019

Profil verejného obstarávateľa

Obec Hrnčiarovce nad Parnou je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Hrnčiarovce nad Parnou na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Hrnčiarovce nad Parnou v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

  1. - zákazky nadlimitné,
  2. - zákazky podlimitné,
  3. - zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov: Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Adresa: Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

IČO: 34 007 521

DIČ: 2021149845

Banka: UniCredit Bank

Účet: 6603681009/1111

Telefón: 033 5548397

Fax: 033 5548397

E-mail: sekretariat@hrnciarovce.sk

Web:

Verejný obstarávateľ obec Hrnčiarovce nad Parnou podľa §44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. informuje o výsledku vyhodnotenia ponúk:
1. CS, s. r. o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava – úspešný uchádzač
2. STAVEKO stavebno montážna firma, Benkova 13, 949 02 Trnava