Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 3. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

209 222,00 EUR dvestodeväťtisícdvestodvadsať dva

CS, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

24. 3. 2022

Zmluva T-Mapy

Zmluva T-Mapy

neuvedené

T-apy s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

23. 3. 2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 490,00 EUR dvetisicštyristodeväťdesiat

Ronald Antony

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

16. 3. 2022

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

neuvedené

Ekotec,spol.s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

1. 3. 2022

Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO

492,00 EUR štyristodeväťdesiatdva

SPG Slovakia s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

1. 3. 2022

zmluva

Zmluva

neuvedené

ŠK RAPID

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

28. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na centrálny register zmlúv

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na centráln

490,00 EUR štyristodeväťdesiat

Galileo Corporation

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

21. 2. 2022

zmluva

Zmluva

30,00 EUR tridsať

Sikeli Jozef

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

26. 1. 2022

Zmluva o dielo - oprava chodníka Kostolná ul.

Zmluva o dielo - oprava chodníka Kostolná ul.

25 138,00 EUR dvadsaťpäťtisícstotridsaťosem

CS, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

19. 1. 2022

Hromadná licenčná zmluva SOZA

Hromadná licenčná zmluva SOZA

neuvedené

SOZA

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

13. 1. 2022

dodatok č. 1 k zmluve HKS docx

dodatok č. 1 k zmluve HKS docx

neuvedené

HKS Forge s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

5. 1. 2022

Zmluva Balux na rok 2022

Zmluva Balux na rok 2022

neuvedené

BALUX LG, s.r.o

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 1. 2022

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 490,00 EUR dvetisícštyristodeväťdesiat

Ronald Antony

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 12. 2021

Zmluva o nájme poľn. pozemku_Královič

Zmluva o nájme poľn. pozemku_Královič

1 666,45 EUR tisícšesťstošesťdesiatšesť

Ing.František Kráľovič

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

21. 12. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec.bremena - kostol.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec.bremena - k

neuvedené

Rímsko-katolícka cirkev

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

17. 12. 2021

Zmluva o vykonaní prác a služieb - Ústav na výkon trestu OPO

Zmluva o vykonaní prác a služieb - Ústav na výkon

neuvedené

ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 12. 2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s

neuvedené

Blažo Patrik

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 12. 2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s

neuvedené

Pieta

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 12. 2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s

neuvedené

Pohrebníctvo-Eva Greschnerová

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 12. 2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkovaním pohrebiska

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s

neuvedené

RIGSTAV spol s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

24. 11. 2021

Zmluva - chodník Vinohradnícka ul

Zmluva - chodník Vinohradnícka ul

8 158,00 EUR osemtisícstopäťdesiatosem

CS, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

12. 11. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o bezplatnom prevode vlastníckeho práva a prevzatí záväzku

Zmluva o budúcej zmluve o bezplatnom prevode vlast

neuvedené

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 11. 2021

Zmluva o úprave verejného priestranstva

Zmluva o úprave verejného priestranstva

2 500,00 EUR dvetisíécpäťsto

Ing. František Matušovič

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 11. 2021

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzavretej dňa 22.09.2021

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA u

neuvedené

Marko Ľubomír

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 10. 2021

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

neuvedené

Rodičovské združenie pri Základnej škole s Materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 232