Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Projekt Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Kód projektu: 302041K537

Operačný program: 302000 - Integrovaný reionálny operačný program

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

302040 - 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Cieľ: 302040031 - 4. 3. 1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klíny ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou (236.92 kB)