Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Pošta Hrnčiarovce

Pošta 

Pošta Hrnčiarovce nad Parnou sa momentálne nachádza v Zelenči kde má svoju priehradku.

Pošta - Zeleneč pri Trnave
Školská, 224/5
919 21 Zeleneč

Tel.: 033 / 55 48 497

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00 - 12.00  13.00 - 15.00

Utorok:     8.00 - 12.00  13.00 - 15.00

Streda:     8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

Štvrtok:    8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
 
Piatok:     8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Poľná pošta

 

postaTrnavský samosprávny kraj

Obec Hrnčiarovce

Slovenská pošta, a.s.

Klub filatelistov ZSF Tirnavia v Trnave

k 450.výročiu existencie poštovej stanice v Hrnčiarovciach nad Parnou na prvej riadnej štátnej poštovej linke z Bratislavy do Košíc usporiadali 28.novembra 2007 v KD v Hrnčiarovciach n/P inauguráciu poštovej známky POĽNÁ POŠTA

Na stretnutí privítal všetkých prítomných Ing. Ján Mička z klubu filatelistov v Trnave. Medzi hosťami nechýbali zástupcovia Ministerstva pôšt a telekomunikácií, Slovenskej pošty, Poštového múzea v Banskej Bystrici, Klubu filatelistov, ako ani autor novej známky akademický maliar Marián Čapka. 

Starosta obce Ing. R. Mrva prítomných hostí  stručne oboznámil s našou obcou, jej históriou a kultúrou. Potom sa k slovu dostal vynikajúci trnavský historik prof. PhDr. Jozef Šimončič, CsC., ktorý sa vo svojej krátkej prednáške zameral na dve historicky významné udalosti v dejinách našej obce: presun poštovej stanice z Hrnčiaroviec do Trnavy na príkaz cisára Karola VI.  a bitku kuruckého vodcu Františka Rákocziho s cisárskym generálom Heisterom, ktorá sa odohrala v katastrálnom území Hrnčiaroviec 26. decembra 1704. V tejto súvislosti prof.  Šimončič zdôraznil význam poľnej pošty pre vojakov, keďže  v tom čase predstavovala jediný možný kontakt s ich blízkymi. 

Inauguráciu novej známky uskutočnil jej autor Marián Čapka spolu so starostom obce R. Mrvom  a zástupcom Slovenskej pošty Ing. Martinom Vančom posypaním zeminou z miesta bývalého bojiska.

Následne trubači z dychovej hudby Hrnčarovani historickým signálom oznámili príchod poľného poštového jazdca (Ing. Martiny Kredatusovej). Poľný jazdec prevzal zásielky s novou poštovou známkou a jeho úlohou bolo doručiť ich na miesto bývalého bojiska.

Účastníci stretnutia sa potom presunuli k pamätníku historickej Trnavskej bitky na pole pred mlynom, kde bolo pred 300 rokmi pochovaných približne 200 vojakov. Pri pamätnom kríži držali počas stretnutia vojaci SR  čestnú stáž. Spoločnou modlitbou Otče náš si miestny katolícky kňaz Mgr. Pavol Šintál a evanjelický farár Mgr. Rastislav Hargaš spolu s prítomnými účastníkmi uctili pamiatku obetí bitky. Po krátkej chvíli signál trúbky  oznámil príchod poštového jazdca, ktorý odovzdal zásielky pracovníkom Slovenskej pošty. Slovenská pošta ich   doručí konkrétnym adresátom. 
Inaugurácia novej poštovej známky sa zakončila v kultúrnom dome slávnostnou recepciou.