Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Rekonštrukcia autobusových prístreškov a plochy Hrnčiarovce nad Parnou

Projekt : Rekonštrukcia autobusových prístreškov a plochy Hrnčiarovce nad Parnou

Kód projektu: IROP-CLLD-AFY1-512-001-005

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program

Stratégia CLLD: Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny 11 PLUS

Finančný príspevok: 51 252,28 Eur

Výška finančnej podpory z EÚ: 51 252,28 Eur

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach a aktivitou B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel pre obec Hrnčiarovce nad Parnou

Cieľ: Hlavným cieľom obce Hrnčiarovce nad Parnou pri realizácii daného projektu je zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel prostredníctvom poskytnutia kvalitného a atraktívneho prostredia pre život svojich obyvateľov, návštevníkov a turistov. Tento cieľ bude dosiahnutý aktivitou projektu a to rekonštrukciou štyroch autobusových zastávok, ktoré tak zvýšia atraktivitu a konkurencieschopnosť verejnej osobnej dopravy.

Rekonštrukcia autobusových prístreškov a plochy Hrnčiarovce nad Parnou (129.13 kB)