Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Zamestnanci OÚ - Hrnčiarovce nad Parnou

Fakturačná adresa :
 
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Farská 37
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 34 007 521
DIČ: 2021149845
 Zamestnanci OÚ Hrnčiarovce nad Parnou :

 

Klačanová Emília  - vedenie účtovníctva a majetku, zmluvy, rozpočet

tel.: 0911 795 562

E-mail: klacanova@hrnciarovce.sk

Gajdošíková Monika  - evidencia obyvateľstva, overovanie podpisov, pokladňa, sekretariát, správa cintorína, registratúra

tel.: 033 / 55 48 501

E-mail: sekretariat@hrnciarovce.sk

Zárecká Lýdia - správa daní , personalistika a mzdy, správa miestneho poplatku za komunálne odpady,  

tel.:  0911 487 807

E-mail: zarecka@hrnciarovce.sk

Bielčik Miroslav  - stavebná agenda,  webová stránka,  príprava podkladov k projektom  

tel.:  0911 373 807

E-mail: bielcik@hrnciarovce.sk

Brestovanská Eva - údržba obecného majetku a zelene 

Pinkas Vladimír - údržba obecného majetku a komunikácií a zelene

Lauko Peter - údržba obecného majetku a komunikácií a zelene

Kvetoslav Sabo - údržba obecného majetku a komunikácií a zelene

Štepanovičová Helena -   zberný dvor

Mgr. Lýdia Hrušovská - obecná knižnica

Jendrušová Aneta - správa cintorína