Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Projekty

„Kohézny fond“

 

Obec Hrnčiarovce nad Parnou realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-33/36, ktorého predmetom je vybavenie zberného dvora  technikou na zber a manipuláciu s triedeným odpadom.

Zvýšená kapacitu pre triedený zber, ako i zvýšené množstvo vytriedeného odpadu sa dosiahne prostredníctvom nákupu novej techniky na zvoz, manipuláciu a nakladanie s vytriedeným odpadom, zmenšovanie objemu vytriedeného odpadu.

Obstarávaná technika:

  • traktor kolesový
  • traktorový nosič vaňových kontajnerov
  • čelný nakladač k traktoru
  • kontajner vaňový min. 7,5 m3
  • rezací a miešací voz na BRO

 

 

Názov projektu

Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Hrnčiarovce nad Parnou

 

 

Hlavný cieľ projektu

Dosiahnuť komplexné vyriešenie systému triedeného zberu v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Výška NFP

max. do 235 220,00 EUR

Miesto realizácie

Hrnčiarovce nad Parnou

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.sazp.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

 

 

 

 

Projekt Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Kód projektu: 302041K537

Operačný program: 302000 - Integrovaný reionálny operačný program

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

302040 - 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Cieľ: 302040031 - 4. 3. 1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klíny ako aj zavádzxaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Zel.infraštruktúra.pdf (236.92 kB)

Mapa

Mapa

Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad

Farnosť

Kostol

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

od 1.10. do 31.3.

Streda: 15.00 - 17.00 hod.

Sobota: 09.00 - 12.00 hod.

               14.00 - 16.00 hod. 

od 1.4. do 30.9.

Streda :  16.00 - 18.00 hod.

Sobota:  09.00 - 12.00 hod.

                14.00 -16.00 hod.

 

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

ZMO

ZMO

 

Cintorín

cintorín