Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Náučný chodník chotárom Hrnčiarovce nad Parnou

 

Náučný chodník chotárom Hrnčiaroviec nad Parnou

 

. V našej obci bol rozšírený náučný chodník, ktorý sme vybudovali v rámci spoločného projektu „Sieť náučných chodníkov ZOMOT“ realizovaného Združením obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT), ktorého je obec Hrnčiarovce nad Parnou členom. ZOMOT podalo žiadosť na vyfinancovanie spoločného projektu z Výzvy Trnavského samosprávneho kraja č. 1/R/2019 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“. TTSK túto žiadosť podporil a obci Hrnčiarovce nad Parnou boli z neho zabezpečené informačné tabule (5 ks) so spracovaním obsahu, grafického návrhu a s vytýčením trasy náučného chodníka. Súčasťou projektu je aj anglický preklad textov, brožúry a vytvorenie web-portálu www.zomottour.eu, pretože cez QR kódy umiestnené na tabuliach budú fungovať tri rôzne úrovne poznávacích hier.

info 1info 2info 3info 4info 5

. .....

„Sieť náučných chodníkov ZOMOT – rozšírenie“Jedná sa o témy: Viazanie uhlíka v pôde, viazanie dusíka v pôde, bioremediácia, štruktúra pôdy, zadržiavanie vody v pôde, kolobeh a filtrovanie vody, syntéza a kolobeh živín, ako to robí príroda bez pesticídov, ako to robí príroda bez umelých hnojív, vzťah pôdneho a ľudského mikrobiómu, zdravie a vitalita rastlín, ako komunikujú stromy a rastliny pod zemou, o hubách a pionierskych rastlinách, funkcie živej pôdy, o živote v pôde.

1 2345