Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Dychovka

Dychová hudba HRNČAROVANI

 

dychovkabola založená v roku 1864. Je treťou najstaršou dychovou hudbou na Slovensku. HRNČAROVANI vystupujú na festivaloch a prehliadkach doma i v zahraničí, na koncertoch, tanečných zábavách a rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach. Ich repertoár je zložený zo skladieb klasikov dychovej hudby, súčasných autorov, ľudových pesničiek i vlastných skladieb.

 

kapelník DH: Matej Kankara

vedúci DH: