Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Riešenie migračných výziev v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Projekt : Riešenie migračných výziev v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Kód projektu: 302091CYP2

Kód ŽoNFP: NFP302090CYP2

Operačný program: 302000 - Integrovaný reionálny operačný program

Spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

302090 - 9. Fast Care

Cieľ: 3302090011 - 9. 1.  Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky.

Riešenie migračných výziev (131.41 kB)