Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Cintorín

Vyhľadávanie zosnulých a hrobových miest - digitálne mapy cintorínov.

                                                          cintorin                 

            111            111

Tlačivá na stiahnutie 

 

Nájomná zmluva na hrob.miesto (1).docx (16.35 kB)

Súhlas nájomcu k ukončeniu užívania hrobového miesta.docx (21.97 kB)

Žiadosť k úprave hrobu.doc (41 kB)