Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Dôchodcovia

Jednota dôchodcov na Slovensku

 

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) je občianskym združením v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní  občanov. Je nezávislou, samostatnou právnickou osobou. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov, bez rozdielu národnosti, rasy, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Ťažisko činnosti JDS je v miestnych a regionálnych organizáciách.

Naša miestna organizácia v apríli tohto roku zaznamenáva už 10. výročie svojej existencie. Počas tohto obdobia bola zabezpečovaná činnosť v súlade s požiadavkami a potrebami dôchodcov a v súlade so stanovami JDS. O záujme dôchodcov aktivizovať sa, zúčastňovať sa na činnosti JDS a tým i na dianí obce, svedčí stále narastajúca členská základňa, ktorá má k 1. januáru 2008 166 členov.

Výbor miestnej organizácie JDS má i v ďalšom období záujem naďalej pokračovať v doterajšej činnosti a v spolupráci s obecným úradom i ďalšími organizáciami obce, rozšíriť svoje aktivity podľa požiadaviek a potrieb svojich členov. S plánom činnosti MO JDS na príslušný kalendárny rok sú členovia oboznamovaní vždy na výročnej členskej schôdzi, kde majú možnosť predložiť svoje požiadavky a navrhnúť  nové námety na realizáciu.

Dôchodcovia majú možnosť stretávať sa, vymieňať si skúsenosti a navzájom si pomáhať v „klube dôchodcov“, pravidelne každý štvrtok v priestoroch kultúrneho domu, v lete v čase od 18,00 hod. do 22,00 hod.  a v zime od 17,00 hod. do 21,00 hod. Podľa záujmu členov sú organizované poznávacie zájazdy, zájazdy za nákupmi, návštevy termálnych kúpalísk, spoločenské posedenia  i zabezpečovaná rekondičná starostlivosť v zariadeniach SOREA. Dôchodcovia vykonávajú dobrovoľnú brigádnickú činnosť pri zveľaďovaní a skrášľovaní obce a úpravu verejných priestranstiev v okolí svojich príbytkov.

Reprezentantom miestnej organizácie i obce Hrnčiarovce nad Parnou je spevácky súbor seniorov pod vedením pána Dr. Jozefa Hrčku. Členovia súboru rozdávajú radosť nielen obyvateľom obce, ale svojimi vystúpeniami pri rôznych akciách mesta i okresu Trnava, ale i účasťou na prehliadkach speváckych zborov a skupín dokazujú, že i v staršom veku dokážu byť napriek svojim zdravotným, sociálnym i iným problémom aktívni, tešiť sa zo života a svoj optimizmus i rozdávať.

Snahou novozvoleného výboru MO JDS bude rozširovať aktivity v kultúrnej oblasti, zamerať sa na zdravotnú, sociálnu i vzdelávaciu činnosť dôchodcov a v rámci svojich možností zabezpečovať i ďalšie požiadavky a návrhy svojich členov.

Tiež je potrebné zdôrazniť, že všetky uvedené činnosti by nebolo možné realizovať bez aktívnej pomoci a finančnej podpory obecného úradu, sponzorov z radov podnikateľov obce, ale i dobrovoľnými aktivitami svojich členov, za čo patrí všetkým veľká vďaka.

Harmonogram vývozu odpadu

Vývoz komunálneho odpadu

Zberný dvor

zberný dvor

           Otváracie hodiny 

 

Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad

Farnosť

Kostol

Mapa

Mapa

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ZMO

 

logo 11 plus

ZOMOT logo

TTSK

Cintorín

cintorín