Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 199

Cyklistický maratón Zeleneč

Dátum: 5. 8. 2020

Cyklistický maratón Zeleneč

Zber nepotrebných pneumatík

Dátum: 5. 8. 2020

Zber nepotrebných pneumatík

Zatvorenie Zberného dvora v poobedňajších hodinách v sobotu 1.8.2020

Dátum: 29. 7. 2020

Zatvorenie Zberného dvora v poobedňajších hodinách v sobotu 1.8.2020

separovaný zber elektronického odpadu 28.7.2020

Dátum: 21. 7. 2020

separovaný zber elektronického odpadu 28.7.2020

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku

Dátum: 8. 7. 2020

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku

voľné pracovné miesto v Materskej škole v obci

Dátum: 2. 7. 2020

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme do pracovného
pomeru učiteľku materskej školy na plný úväzok. Nástup do zamestnania od 1. septembra 2020.
Platové podmienky podľa platnej tarify a dĺžky pedagogickej praxe.
Požadované vzdelanie: stredné odborné pedagogické.
Životopis posielajte na e-mail: skolka.hrnciarovce@gmail.com

Pivný festival

Dátum: 25. 6. 2020

Pozývame Vás na pivný festival v dňoch 3. - 4- júla pri kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou. Program je na letáku v prílohe.

Zatvorenie Zberného dvora v poobedňajších hodinách dňa 20.6.2020

Dátum: 19. 6. 2020

Zatvorenie Zberného dvora

Informácia o možnosti pripomienkovania cestovného poriadku

Dátum: 19. 6. 2020

Informácia o možnosti pripomienkovania cestovného poriadku

MUDr. Medová-Dovolenka

Dátum: 18. 6. 2020

MUDr. Medová-Dovolenka

Pozvánka na 3.ročník cyklopodujatia

Dátum: 17. 6. 2020

Pozvánka na 3.ročník cyklopodujatia

Otvorenie základnej školy pre 6. - 9. ročník

Dátum: 17. 6. 2020

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako zriaďovateľ materskej školy/základnej školy
ROZHODLA od 26. júna do 30. júna 2020
otvoriť základnú školu pre žiakov 6. – 9. ročníka
a v spolupráci s riaditeľom ZŠ s MŠ stanovuje nasledovné
1. Osobitné podmienky a režim pre základnú školu
1) Všetci žiaci z ročníkov 6 až 9, ktorých rodičia prejavia záujem a prihlásia ich v určenom termíne, budú do základnej školy umiestnení v uvedenom termíne.
2) Príchod žiakov do školy bude v čase od 7.45 do 7.55 hod.
3) Samotné vyučovanie bude organizované v rozsahu 5 hodín.
4) Žiaci budú zo školy odchádzať domov po „odstravovaní“.
5) Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
6) Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

Hrnčiarovská 7čka

Dátum: 26. 5. 2020

Hrnčiarovská 7čka

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Dátum: 25. 5. 2020

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Zatvorenie zberného dvora na sobotu 9.5.2020

Dátum: 7. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že z technických príčin bude zberný dvor v sobotu 9.5.2020 zatvorený. Vzhľadom na zvýšenú produkciu odpadu nestíha spoločnosť FCC odvážať plné veľkokapacitné kontajnery z jednotlivých obcí a nedokáže momentálne zabezpečiť vývoz odpadu z nášho zberného dvora.

Obnovenie konania bohoslužieb

Dátum: 5. 5. 2020

Od stredy 6. mája bude obnovené slávenie sv. omší. Sv. omše budú v pracovných dňoch v kostole o 18.30, v nedeľu v Dome smútku o 8.00 a 10.30. Veriacim sa odporúča priniesť si na nedeľnú sv. omšu vlastnú skladaciu stoličku. Povinné je nosenie rúšok.

Aktualizovaný cestovný poriadok

Dátum: 4. 5. 2020

V prílohe je aktualizovaný cestovný poriadok prímestskej linky Slovak Lines platný od 10.5.2020 (nedeľa), ktorý prechádza obcou Hrnčiarovce nad Parnou. Predmetom zmien je nasledovné: Spoje budú cez pracovné dni premávať ako počas školských prázdnin.
Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.
Taktiež je vhodné:
• maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
• maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty,
• upozorniť cestujúcich na dostupnosť kreditu, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse

Poďakovanie miestnym hasičom

Dátum: 25. 4. 2020

Obecný úrad vyslovuje verejnú pochvalu a úprimné poďakovanie členom dobrovoľného hasičského zboru pod vedením veliteľa Františka Jendruša za významnú pomoc pri celoobecnom zbere haluzoviny a závlahu nových drevín a trávnikov v zelenej zóne pri potoku. Oceňujeme spoluprácu všetkých členov DHZ, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú obci a želáme im, aby sa im darilo vo všetkých ďalších aktivitách.

Platenie miestnych daní a poplatku za odpady

Dátum: 22. 4. 2020

Rozhodnutia správcu dane o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú v súlade s doterajšou praxou zasielané poštou doporučene do vlastných rúk všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorí nemajú trvalý pobyt resp. sídlo v obci Hrnčiarovce nad Parnou. V zmysle príkazu zastupujúcej starostky vzhľadom na mimoriadnu situáciu budú občanom obce Hrnčiarovce nad Parnou rozhodnutia distribuované do poštových schránok zamestnancami obecného úradu tak, aby neprišli do styku s jednotlivými obyvateľmi. V prípade, že občan neuhradí miestnu daň a poplatok za odpady do konca júna 2020, Rozhodnutie mu bude zaslané poštou doporučene do vlastných rúk. Zamestnanci obce sú povinní pri distribúcii Rozhodnutí používať ochranné rúška a rukavice. Preferovanou formou úhrady miestnej dane a poplatku za odpady od všetkých platiteľov dane je bankový prevod na účet obce, uvedený v rozhodnutí. Občania, ktorí nemajú možnosť bezhotovostnej platby a chcú zaplatiť daň v hotovosti do pokladne obecného úradu, sú povinní dohodnúť si vopred na úrade termín platby. V prípade vysokého počtu občanov zhromaždených pred obecným úradom bez dohodnutého termínu má pracovníčka OcÚ právo určiť občanov, ktorí budú v daný deň vybavení a ostatným určiť iný termín. Pri styku s občanmi sú zamestnanci OcÚ povinní dbať na zvýšenú hygienu a pravidelnú dezinfekciu priestorov, používať ochranné rúška a rukavice. Zároveň sú povinní odmietnuť vybavenie občana, ktorý by nemal na sebe ochranné rúško.

Odstávka vody

Dátum: 21. 4. 2020

TAVOS oznamuje občanom, že v stredu 22. 4. 2020 z technických príčin bude odstavená dodávka vody na časti ulíc Kostolná, Farská, Mlynárska a Nová, a to v čase od 8.30 do 13.00 hod.

Povinné nosenie rúšok mimo domu

Dátum: 20. 4. 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

- detí do 2 rokov veku,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,

- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:
- umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
- pri nasadení je potrebné si zakryť nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Rozšírený núdzový stav

Dátum: 17. 4. 2020

Od 18. 4. 2020 je uznesením vlády SR 233/2020 rozšírený núdzový stav pre držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecných a špecializovaných ambulancií

Zápis detí do ZŠ

Dátum: 16. 4. 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa bude v školskom roku 2019/2020 realizovať výlučne elektronickou formou. Elektronický formulár, dostupný na https://zs-hrnciarovce.webnode.sk/, je potrebné vyplniť a odoslať do 24.4.2020.
Bližšie informácie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky zverejnilo MŠVVaŠ SR v usmernení dostupnom na https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/.

Farské oznamy - Veľká noc

Dátum: 8. 4. 2020

Farský úrad oznamuje, že sv. omše sa až do odvolania zo strany Konferencie biskupov Slovenska v našej farnosti sláviť nemôžu. Zostávajme v modlitbách spolu a buďme účastní sv. omší cez naše média - ako televíziu tak aj rozhlas.
Obrady a sv. omše vo farskom kostole :

Kvetná nedeľa 10 30

Zelený štvrtok 18 00

Veľký Piatok obrady 16 00

Biela Sobota 19 45

Veľká Noc 10 30

Tieto termíny farský úrad zverejňuje z dôvodu , aby ste sa mohli duchovne spojiť doma s farský kostolom a sv. omšou alebo obradom konaným v ňom.
Podrobnejšie informácie: https://www.hrnciarovce.sk/zivot-v-obci/organizacie/farnost/farske-oznamy/

Zatvorenie zberného dvora

Dátum: 7. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na vyhlásenie vlády SR o rozhodnutí obmedzenia pohybu obyvateľstva pred a počas veľkonočných sviatkov, zberný dvor bude ZATVORENÝ v stredu 8.4.2020 a v sobotu 11.4.2020.

Obmedzenia počas veľkonočných sviatkov

Dátum: 7. 4. 2020

Voľný pohyb osôb bude od 8. apríla 2020 od 00.00 hod. do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený.
Obmedzenie pohybu a vychádzania sa nevzťahuje na:
• cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
• cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
• cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
• cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
• pobyt v prírode v rámci okresu,
• cesty na pohreb blízkej osoby,
• cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu.

Vláda zároveň zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Z Á P I S detí do materskej školy na školský rok 2020 – 2021

Dátum: 6. 4. 2020

Z Á P I S

detí do materskej školy na školský rok 2020 – 2021

Venčenie psov

Dátum: 6. 4. 2020

Venčenie psov

Obnovenie prevádzky Zberného dvora v obci

Dátum: 30. 3. 2020

Obnovenie prevádzky Zberného dvora v obci

Zmena termínu volieb

Dátum: 27. 3. 2020

Rozhodnutím Predsedu národnej rady SR zo dňa 25. marca 2020 bol určený nový termín volieb do orgánov samosprávy. Voľby starostu obce Hrnčiarovce nad Parnou sa uskutočnia v sobotu 3. októbra 2020. Lehota na prvé zasadnutie okrskových volebných komisií sa presúva na 18. 9. 2020.

Zobrazeno 61-90 z 199

Mapa

Mapa

Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad

Farnosť

Kostol

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

od 1.10. do 31.3.

Streda: 15.00 - 17.00 hod.

Sobota: 09.00 - 12.00 hod.

               14.00 - 16.00 hod. 

od 1.4. do 30.9.

Streda :  16.00 - 18.00 hod.

Sobota:  09.00 - 12.00 hod.

                14.00 -16.00 hod.

 

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31