Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 1. 2021

Zmluva MOM

Zmluva

neuvedené

Obec Zeleneč

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 1. 2021

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č.9/2019

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č.9/2019

neuvedené

INVEX spol. s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 12. 2020

Nájomná zmluva - Cíferská

Zmluva

140,94 EUR stoštyridsať

Cíferská Monika

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

21. 12. 2020

Zmluvu o dodávke stravy

Zmluva

3,00 EUR tri

Bufet Zákruta-Kankarová Martina

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

11. 12. 2020

SODB 2021

Zmluva

neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

23. 10. 2020

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FI

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

20. 10. 2020

Návrh na uzavretie dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

14. 9. 2020

Nájomná zmluva

Zmluva

86,00 EUR osemdesiatšesť

Hegyeshalmiová Ľubica

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

14. 9. 2020

DODATOK Č. 1

Zmluva

247 600,00 EUR dvestoštyridsaťsedemšesťsto

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 9. 2020

Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva

Neuvedené

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

7. 9. 2020

Dodatok č.1 VB

Dodatok č.1 VB

12 749,00 EUR dvanásťtisícsedemstoštyridsaťdeväť

západoslovenská ditribučná

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 9. 2020

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva

neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

31. 8. 2020

Darovacia zmluva uzavretá v súlade s Občianskym zákonníkom

Darovacia zmluva uzavretá v súlade s Občianskym zá

32 197,10 EUR tridsaťdvatisícstodeväťdesiatsedem

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

31. 8. 2020

Kúpna zmluva

Kupna zmluva

160,00 EUR jednostošesťdesiat

Ing. Anna Čamborová

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

10. 8. 2020

Povinné zmluvné poistenie

Zmluva

30,00 EUR tridsať

Generali

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 7. 2020

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby s ev.č.200191-1713200068-ZoS-VB

Zmluva

Neuvedené

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 7. 2020

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby s ev.č.200520-173200034-ZoVP-VB

Zmluva

Neuvedené

Ing.Peter Horváth

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

20. 7. 2020

Dodatok č. 1 KZ

Dodatok č. 1 KZ

Neuvedené

Kupujúci

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

20. 7. 2020

Návrh poistnej zmluvy

Zmluva

47,00 EUR štyridsaťseden

UNION poisťovňa

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

20. 7. 2020

Poistná zmluva

Zmluva

1 222,00 EUR tisícdvestodvadsaťdva

Generali

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

16. 7. 2020

Z M L U V A na rok 2020 o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva

1 700,00 EUR tisícsedemsto

Ing.Veronika Tibenská audítor SKAU číslo licencie 622

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

24. 6. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva

500,00 EUR päťsto

Hrnček, o.z.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 6. 2020

KÚPNA ZMLUVA

Zmluva

1 920,00 EUR tisícdeväťstodvadsať

západoslovenská ditribučná

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 6. 2020

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN

Zmluva

12 749,00 EUR dvanásťtisícsedemstoštyridsaťdeväť

západoslovenská ditribučná

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 6. 2020

Zmluva o poskyt. dotácie HKB Gladiators 2020

Zmluva

1 000,00 EUR jedentisíc

občianske združenie HKB Gladiators

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 232