Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

2023 Posedenie v KD Hrnčiarovce n/Parnou

Posedenie farníkov pri príležitosti ukončenia rekonštrukčných prác na kostole sv. Martina.

Pri príležitosti ukončenia rekonštrukčných prác na kostole sv. Marina, farský úrad zorganizoval posedenie s pohostením ako poďakovanie farníkom a všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k zdárnemu ukončeniu prác. Pri vstupe do KD boli umiestnené panely s fotografiami, kde si zúčastnení mohli pozrieť postup a časový sled vykonaných prác od r. 2016 do konca roka 2022. Taktiež v sále bola videoprezentácia, kde bol podrobnejšie zdokumentovaný postup rekonštrukčných prác. O dobrú náladu na tomto posedení sa postarala dychová hudba Hrnčarovani.

V skratke čo sa všetko vykonalo:

- archeologický výskum

- montáž podlahového kúrenia v kostole

- pokládka dlažby

- oprava svätyne

- montáž obetného stola

- čistenie povaly, dolu sa znieslo 24 ton odpadu

- výmena elektroinštalácie

- maľovanie kostola

- oprava fasády

- odvod dažďovej vody zo strechy kostola do drenážnych jám

- oprava sokla kostola

- oprava schodov - vstup do kostola

 

 

Dátum vloženia: 5. 2. 2023 18:59
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 3. 2023 11:02
Autor: Mgr. Jozef Kaman