Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Farské oznamy

.

Farské oznamy od 

      19 máj - 26 máj   2024

Nedeľa 

 

8  00 + Štefan Zolvík manž Helena a  syn Jaroslav 

10 30  + Lýdia Hrašnová 7 výr 

Pondelok 

 

19 00  na úmysel 

Utorok

19  00  + Jozef Fančovič  synovia a rodičia Glasoví 

Streda

19 00  + rodičia Klokneroví  a deti, rodičia Neslušanoví a synovia + st rodičia Feketoví 

Štvrtok

 

19 00      za zdravie a Božiu pomoc č  88 

Piatok

19 00  + otec Milan Janáček  rod. Janáčková a Belejčáková 

Sobota 

 

0

Nedeľa   

 

8  00 + Helena Feketová 4 výr  manž Silvester syn Marián anevesta Paulína  a vnuk Filip

 10 30 za farníkov  

 

V piatok 24 máj 2024  o 19 30  je nácvik detí k 1. sv prijímaniu        

 

 

 

 

 

 

Farský úrad oznamuje dátum 1 .  sv prijímania - žiaci 3. roč. ZŠ  - 2 jún 2024 Nedeľa 10 30 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

Výsledky   Štatistického úradu  Hrnčiarovce nad Parnou:

Počet obyvateľov : 2237

Rímsko - katolícke vyznanie : 1609  osôb - 71,93 %

Grekokatolícke vyznanie 2 osoby 

Evanjelické vyznanie : 15 osôb

Bez vyznania            : 469  osôb   - 20.97 %

 

Náš Pán Ježiš v Evanjeliu povedal:   "Kto mňa vyzná pred ľuďmi aj ja ho vyznám pred Nebeským Otcom,      kto mňa zaprie pred ľuďmi  , ani ja sa nepriznám k nemu pred Nebeským Otcom

 

Posielanie informácií: jozefkaman@centrum.sk     mobil 0907 723 744   Číslo účtu farnosti: SK67 0900 0000 0000 4553 5447

 

Dátum vloženia: 18. 5. 2024 18:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 5. 2024 19:54
Autor: Mgr. Jozef Kaman