Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Aktuality

Zobrazené 301-330 z 425

Zatvorenie zberného dvora na sobotu 9.5.2020

Dátum: 7. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že z technických príčin bude zberný dvor v sobotu 9.5.2020 zatvorený. Vzhľadom na zvýšenú produkciu odpadu nestíha spoločnosť FCC odvážať plné veľkokapacitné kontajnery z jednotlivých obcí a nedokáže momentálne zabezpečiť vývoz odpadu z nášho zberného dvora.

Obnovenie konania bohoslužieb

Dátum: 5. 5. 2020

Od stredy 6. mája bude obnovené slávenie sv. omší. Sv. omše budú v pracovných dňoch v kostole o 18.30, v nedeľu v Dome smútku o 8.00 a 10.30. Veriacim sa odporúča priniesť si na nedeľnú sv. omšu vlastnú skladaciu stoličku. Povinné je nosenie rúšok.

Aktualizovaný cestovný poriadok

Dátum: 4. 5. 2020

V prílohe je aktualizovaný cestovný poriadok prímestskej linky Slovak Lines platný od 10.5.2020 (nedeľa), ktorý prechádza obcou Hrnčiarovce nad Parnou. Predmetom zmien je nasledovné: Spoje budú cez pracovné dni premávať ako počas školských prázdnin.
Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.
Taktiež je vhodné:
• maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
• maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty,
• upozorniť cestujúcich na dostupnosť kreditu, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse

Poďakovanie miestnym hasičom

Dátum: 25. 4. 2020

Obecný úrad vyslovuje verejnú pochvalu a úprimné poďakovanie členom dobrovoľného hasičského zboru pod vedením veliteľa Františka Jendruša za významnú pomoc pri celoobecnom zbere haluzoviny a závlahu nových drevín a trávnikov v zelenej zóne pri potoku. Oceňujeme spoluprácu všetkých členov DHZ, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú obci a želáme im, aby sa im darilo vo všetkých ďalších aktivitách.

Platenie miestnych daní a poplatku za odpady

Dátum: 22. 4. 2020

Rozhodnutia správcu dane o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú v súlade s doterajšou praxou zasielané poštou doporučene do vlastných rúk všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorí nemajú trvalý pobyt resp. sídlo v obci Hrnčiarovce nad Parnou. V zmysle príkazu zastupujúcej starostky vzhľadom na mimoriadnu situáciu budú občanom obce Hrnčiarovce nad Parnou rozhodnutia distribuované do poštových schránok zamestnancami obecného úradu tak, aby neprišli do styku s jednotlivými obyvateľmi. V prípade, že občan neuhradí miestnu daň a poplatok za odpady do konca júna 2020, Rozhodnutie mu bude zaslané poštou doporučene do vlastných rúk. Zamestnanci obce sú povinní pri distribúcii Rozhodnutí používať ochranné rúška a rukavice. Preferovanou formou úhrady miestnej dane a poplatku za odpady od všetkých platiteľov dane je bankový prevod na účet obce, uvedený v rozhodnutí. Občania, ktorí nemajú možnosť bezhotovostnej platby a chcú zaplatiť daň v hotovosti do pokladne obecného úradu, sú povinní dohodnúť si vopred na úrade termín platby. V prípade vysokého počtu občanov zhromaždených pred obecným úradom bez dohodnutého termínu má pracovníčka OcÚ právo určiť občanov, ktorí budú v daný deň vybavení a ostatným určiť iný termín. Pri styku s občanmi sú zamestnanci OcÚ povinní dbať na zvýšenú hygienu a pravidelnú dezinfekciu priestorov, používať ochranné rúška a rukavice. Zároveň sú povinní odmietnuť vybavenie občana, ktorý by nemal na sebe ochranné rúško.

Odstávka vody

Dátum: 21. 4. 2020

TAVOS oznamuje občanom, že v stredu 22. 4. 2020 z technických príčin bude odstavená dodávka vody na časti ulíc Kostolná, Farská, Mlynárska a Nová, a to v čase od 8.30 do 13.00 hod.

Povinné nosenie rúšok mimo domu

Dátum: 20. 4. 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

- detí do 2 rokov veku,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,

- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:
- umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
- pri nasadení je potrebné si zakryť nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Rozšírený núdzový stav

Dátum: 17. 4. 2020

Od 18. 4. 2020 je uznesením vlády SR 233/2020 rozšírený núdzový stav pre držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecných a špecializovaných ambulancií

Zápis detí do ZŠ

Dátum: 16. 4. 2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa bude v školskom roku 2019/2020 realizovať výlučne elektronickou formou. Elektronický formulár, dostupný na https://zs-hrnciarovce.webnode.sk/, je potrebné vyplniť a odoslať do 24.4.2020.
Bližšie informácie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky zverejnilo MŠVVaŠ SR v usmernení dostupnom na https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/.

Farské oznamy - Veľká noc

Dátum: 8. 4. 2020

Farský úrad oznamuje, že sv. omše sa až do odvolania zo strany Konferencie biskupov Slovenska v našej farnosti sláviť nemôžu. Zostávajme v modlitbách spolu a buďme účastní sv. omší cez naše média - ako televíziu tak aj rozhlas.
Obrady a sv. omše vo farskom kostole :

Kvetná nedeľa 10 30

Zelený štvrtok 18 00

Veľký Piatok obrady 16 00

Biela Sobota 19 45

Veľká Noc 10 30

Tieto termíny farský úrad zverejňuje z dôvodu , aby ste sa mohli duchovne spojiť doma s farský kostolom a sv. omšou alebo obradom konaným v ňom.
Podrobnejšie informácie: https://www.hrnciarovce.sk/zivot-v-obci/organizacie/farnost/farske-oznamy/

Zatvorenie zberného dvora

Dátum: 7. 4. 2020

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na vyhlásenie vlády SR o rozhodnutí obmedzenia pohybu obyvateľstva pred a počas veľkonočných sviatkov, zberný dvor bude ZATVORENÝ v stredu 8.4.2020 a v sobotu 11.4.2020.

Obmedzenia počas veľkonočných sviatkov

Dátum: 7. 4. 2020

Voľný pohyb osôb bude od 8. apríla 2020 od 00.00 hod. do 13. apríla 2020 do 23.59 hod. obmedzený.
Obmedzenie pohybu a vychádzania sa nevzťahuje na:
• cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
• cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
• cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
• cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
• pobyt v prírode v rámci okresu,
• cesty na pohreb blízkej osoby,
• cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu.

Vláda zároveň zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Z Á P I S detí do materskej školy na školský rok 2020 – 2021

Dátum: 6. 4. 2020

Z Á P I S

detí do materskej školy na školský rok 2020 – 2021

Venčenie psov

Dátum: 6. 4. 2020

Venčenie psov

Obnovenie prevádzky Zberného dvora v obci

Dátum: 30. 3. 2020

Obnovenie prevádzky Zberného dvora v obci

Zmena termínu volieb

Dátum: 27. 3. 2020

Rozhodnutím Predsedu národnej rady SR zo dňa 25. marca 2020 bol určený nový termín volieb do orgánov samosprávy. Voľby starostu obce Hrnčiarovce nad Parnou sa uskutočnia v sobotu 3. októbra 2020. Lehota na prvé zasadnutie okrskových volebných komisií sa presúva na 18. 9. 2020.

Zvoz haluzoviny

Dátum: 25. 3. 2020

Nakoľko zberný dvor musí byť vzhľadom na mimoriadnu situáciu mimo prevádzky, obecný úrad zabezpečí v sobotu 28. marca 2020 od 10.00 hod. zvoz haluzoviny. Občania môžu vyložiť haluzovinu na ulicu pred svoj dom, odkiaľ bude traktorom odvezená do zberného dvora. Zvoz sa týka výlučne haluzoviny, iné druhy odpadov sa do zberného dvora odvážať nebudú.

Nákupy pre odkázaných seniorov a občanov v karanténe

Dátum: 21. 3. 2020

Obecný úrad v spolupráci s obchodom Fresh zabezpečí nákup a donášku potravín a drogérie pre odkázaných seniorov a občanov v karanténe. V prípade potreby volajte na telefónne číslo 0915 714 472 v pracovných dňoch medzi 16.00 a 17.00 hod. Tovar vám bude doručený nasledujúci deň medzi 9.00 a 11.00 hod. Pomoc je určená len tým, ktorí to naozaj potrebujú a nemá im kto pomôcť. Pokyny sú na priloženom letáku.

Odporúčania ohľadne odpadu

Dátum: 21. 3. 2020

Tie najdôležitejšie:
Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení vo vlastných domácnostiach, kráti upratovaním. Skúste však toto jarné upratovanie odložiť na neskôr, aby sa zbytočne v tejto situácii nepreplňovali kontajnery - nemá ich kto odvážať. Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu. Prevádzky zbených dvorov nemajú výnimku, musia byť zatvorené. Jednorazové rúška, ktoré sú už nepoužiteľné, treba po zložení vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu. V žiadnom prípade tieto rúška nepatria do triedeného zberu! Domácnosti v karanténe z dôvodu návratu zo zahraničia alebo tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli byť nakazení, majú odpad vložiť do plastového vreca na odpadky a po každom ďalšom použití ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držať doma, až kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov je možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby sa čo najviac predišlo ďalším možným nakazeniam.
Ďalšie informácie sú v priloženom súbore.

Rady a odporúčania krízového štábu

Dátum: 20. 3. 2020

V prílohe sú informačné letáky s odporúčaniami pre mimoriadnu situáciu

Zmena otváracích hodín v obchodoch

Dátum: 20. 3. 2020

Potraviny Fresh a potraviny Môj obchod oznamujú občanom, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu od 22. 3. 2020 upravujú otváracie hodiny nasledovne: nedeľa - zatvorené, pondelok až piatok - otvorené od 6.00 do 15.00, sobota - otvorené od 6.00 do 12.00. Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie nariadenej 14-dňovej karantény po návrate zo zahraničia. Vstup do predajní je povolený len s rúškom alebo šatkou na tvári.

Nové karanténne opatrenia

Dátum: 19. 3. 2020

Nové karanténne opatrenia

Vyhlásenie núdzového stavu

Dátum: 19. 3. 2020

Vyhlásenie núdzového stavu

Zatvorenie maloobchodných prevádzok

Dátum: 16. 3. 2020

Od 16. marca 2020 sú na 14 dní povinne zatvorené všetky maloobchodné prevádzky okrem predajní potravín, lekární, drogérie, čerpacích staníc, novín, krmiva pre zvieratá, telekomunikačných operátorov, verejného stravovania, poštových, bankových a poisťovacích služieb, internetových obchodov a donáškových služieb.
Zakazuje sa prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením. Obedy dôchodcom sa budú vydávať cez okno vestibulu kultúrneho domu.Obecný úrad bude zatvorený

Dátum: 14. 3. 2020

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený. V prípade závažných dôvodov (napr. pohreb, potvrdenie o trvalom pobyte) volajte na 0908 208 557 a dohodnite si presný termín vybavenia.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Dátum: 12. 3. 2020

Uznesením vlády SR č. 111 bola na celom území SR od 12. 3. 2020 6:00 hod. vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19.

Usmernenie pre osoby v karanténe

Dátum: 10. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť 14-dňovej izolácie z dôvodu pobytu v rizikovej krajine (TALIANSKO, Čína, Kórea, Irán)

Zákaz verejného slávenia bohoslužieb

Dátum: 10. 3. 2020

Vláda SR vydala zákaz konania verejných bohoslužieb v termíne od 10. 3. do 23. 3. 2020. Farský úrad oznamuje občanom, že sv. omše sa v našej farnosti nebudú sláviť ani v nedeľu a odporúča ich sledovanie prostredníctvom TV LUX a Rádia Lumen. V prípade potreby krstov a pohrebov bližšie informácie poskytne farský úrad.

Obecný úrad - skrátenie úradných hodín

Dátum: 10. 3. 2020

Vzhľadom na požadované obmedzenia kontaktu s verejnosťou budú na obecnom úrade úradné hodiny v pondelok, stredu a piatok v čase od 8.00 do 12.00, a to až do odvolania mimoriadnych opatrení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR.

Zákaz organizácie hromadných podujatí

Dátum: 10. 3. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR zakázal do 23. marca 2020 organizovanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Zobrazené 301-330 z 425

Mapa

Mapa

Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad

Farnosť

Kostol

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

od 1.10. do 31.3.

Streda: 15.00 - 17.00 hod.

Sobota: 09.00 - 12.00 hod.

               14.00 - 16.00 hod. 

od 1.4. do 30.9.

Streda :  16.00 - 18.00 hod.

Sobota:  09.00 - 12.00 hod.

                14.00 -16.00 hod.

 

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ZMO

ZMO

 

Cintorín

cintorín