Hrnčiarovce nad Parnou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dychová hudba HRNČAROVANI

 

dychovka

Dychová hudba v Hrnčiarovciach nad Parnou v okrese Trnava bola založená v roku 1864. Skupinka nadšencov okolo miestneho učiteľa p. Galgócyho, ktorý sa stal aj jej prvým kapelníkom, sa odhodlala k tomuto kroku v záujme pozdvihnutia kultúrneho života v Hrnčiarovciach a okolí a zachovania kultúrneho dedičstva aj pre nasledujúce generácie. V tomto období si celkom určite ani jeden zo zakladajúcich členov neuvedomoval, akú dlhú a bohatú históriu začínajú písať.

Koncom 19. storočia sa ujíma dirigentskej paličky kapelník Bernadič. Pod jeho vedením prichádza ku kvalitatívnemu ale aj kvantitatívnemu rastu členov a dychová hudba si získava uznanie v čoraz širšom okolí.

Významným medzníkom v histórií dychovej hudby je rok 1923,kedy sa kapelníckeho žezla ujíma František Halada. Tento bývalý vojenský muzikant zavádza v dychovke prísnu vojenskú disciplínu a poriadok, má veľký podiel na zvyšovaní muzikantského majstrovstva všetkých jej členov. Dôkazom správnosti ním nastúpenej cesty je skutočnosť, že v období prvej ČSR tvorili členovia dychovej hudby z Hrnčiaroviec základ dychovej hudby Bratislavskej župy, reprezentujúcej tento región na najvýznamnejších podujatiach v celej ČSR. Pán František Halada viedol DH v Hrnčiarovciach neuveriteľných 55 rokov, až do roku 1978. Za ten čas prešli jeho rukami stovky muzikantov a nielen z Hrnčiaroviec. Aktívne sa podieľal aj na zakladaní a riadení viac ako dvadsať dychových hudieb v Trnavskom regióne, upravoval ľudové piesne a venoval sa výchove mladej generácie muzikantov. František Halada, civilným povolaním železničiar ako jeden z prvých založil v roku 1969 v Hrnčiarovciach detskú DH, ktorú postupne rozširoval, a ktorá mala začiatkom sedemdesiatych rokov viac ako 60 členov. Po 55 –tich rokoch ho na kapelníckom poste vystriedal v roku 1978 Ivan Lužák, ktorý je stále členom DH. Od roku 1988 je kapelníkom Milan Zolvík. Je skutočne veľkou raritou, že počas celého 145 ročného účinkovania dychovej hudby v Hrnčiarovciach sa dostalo cti držať kapelnícku paličku iba piatim ľuďom. Dychová hudba Hrnčarovani účinkuje úspešne na všetkých kultúrnospoločenských akciách v obci i regióne, je pravidelným účastníkom festivalov a prehliadok dychových hudieb, viackrát účinkovala v hudobno-zábavných programoch Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu, úspešne reprezentovala slovenskú dychovú hudbu aj na zájazdoch v Rakúsku, Maďarsku a Nemecku.

Repertoár dychovej hudby Hrnčarovani je zostavený zo skladieb klasikov dychovej hudby, súčasných autorov, z ľudových piesní.

V roku 2011 sa vedenia hudby ujíma Jozef Šajbidor  v roku 2015 odovzdáva kapelnícku paličku  Matejovi Kankarovi.

Dychová hudba Hrnčarovani účinkuje na kultúrnospoločenských podujatiach, svadbách, cirkevných akciách, plesoch, a na koncertoch spolupracuje s poprednými ľudovými rozprávačmi z celého Slovenska. Kapela sa zúčastnila súťaže Bardejovské tango, medzinárodného festivalu dychových hudieb v talianskom Miláne, 2x vystupovala v Rotleberode pri Frankfurte v Nemecku. Viackrát sa zúčastnila vystúpení v susednom Rakúsku a ČR.

V súčasnosti vystupuje v obsadení: Speváci Mirka Bažányová a Pavol Masár, Vladimír Ilavský. Kapelníkom je tenorista Matej Kankara .Klarinety hrajú striedavo Vít Palkovič ,Ivan Lužák, Peter Kunovský, Ján Královič,, trúbky Ľubomír Marko, Marcel Kankara, Miloš Zolvík , barytón Marek Tlčik, sprievodné nástroje Dušan Kralovič, Ľubomír Zápražný, Štefan Hrašna, Sebasitán Uhlík  basu Michal Púchly a bicie+spev Vladimír Ilavský.

A do hudby už patria  klarinety Jakub Ondrejech a Jozef Lukačovič, trubky Jakub Horňáček, František Rácz, naše mladé nádeje.

Tento rok oslavuje dychová hudba Hrnčarovani 160 rokov svojho založenia a radí sa za tretiu najstaršiu dychovú hudbu na Slovensku ktorá hrá bez prerušenia.