Hrnčiarovce nad Parnou - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Materská škola v obci bude zatvorená do 07.05.2021

.

Oznam. 

Na základe zaslaného hlásenia o pozitívne testovanom dieťati zo dňa 25.04.2021, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave nariadil plniť karanténne opatrenia deťom z triedy Lienok a  zamestnancom , ktorí boli v kontakte s pozitívne testovaným dieťaťom.

Karanténu treba dodržiavať v období od 27.4.2021  do 07.05.2021 (vrátane).

Z dôvodu  dodržania karantény zamestnancov a pandemických opatrení, bude celá materská škola zatvorená do 07.05.2021.

Deti z triedy Lienok a zamestnanci sú povinní vykonávať nasledovné opatrenia:

a) sledovať svoj zdravotný stav – deti prostredníctvom rodičov (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, porucha resp. strata čuchu a chuti ) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára  a RÚVZ so sídlom v Trnave a podrobiť sa odberu biologického materiálu.            

b) zostať v domácej  izolácii

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev  kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)           

d) zdržať sa  cestovania

e) zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

f) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby

 

S pozdravom

Dana Moravčíková

zástupkyňa pre materskú školu

ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P

Kostolná 28 | 919 35  Hrnčiarovce nad Parnou

IČO: 31875408 | DIČ: 2021192019 | IČ DHP -

tel: +421 33 554 81 23

e-mail: skolka.hrnciarovce@gmail.com

web: http://zs-hrnciarovce.webnode.sk/

Dátum vloženia: 27. 4. 2021 8:52
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 4. 2021 8:54
Autor: Správca Webu