Hrnčiarovce nad Parnou - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Zobrazeno 1-30 z 149

Obec Cífer-Pozvánka na koncert pre deti „DÚHALKA

Dátum: 18. 9. 2020

Obec Cífer-Pozvánka na koncert pre deti „DÚHALKA

3.ročník cyklopodujatia-Spoznaj mikroregión na kolesách

Dátum: 16. 9. 2020

3.ročník cyklopodujatia-Spoznaj mikroregión na kolesách

MUDr.Medová

Dátum: 11. 9. 2020

MUDr.Medová

Zmeny cestovných poriadkov 2020/2021

Dátum: 8. 9. 2020

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Benefičný koncert pre autistické deti v amfiteátri

Dátum: 25. 8. 2020

V piatok 28. augusta 2020 sa 18.00 hod.v Mestskom amfiteátri v Trnave uskutoční benefičný koncert, ktorého výťažok je určený pre špeciálne zariadenie pre autistické deti v Hrnčiarovciach nad Parnou. Viac informácií je na plagáte v prílohe.

Zatvorenie zberného dvora v poobedňajších hodinách v sobotu 22.8.2020

Dátum: 19. 8. 2020

Zatvorenie zberného dvora v poobedňajších hodinách v sobotu 22.8.2020

Odpočet stavov elektromerov v domácnostiach

Dátum: 11. 8. 2020

Odpočet stavov elektromerov v domácnostiach

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Dátum: 7. 8. 2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Hasičská súťaž

Dátum: 7. 8. 2020

Hasičská súťaž

Dovolenka - MUDr.Medová

Dátum: 7. 8. 2020

Dovolenka - MUDr.Medová

Cyklistický maratón Zeleneč

Dátum: 5. 8. 2020

Cyklistický maratón Zeleneč

Zber nepotrebných pneumatík

Dátum: 5. 8. 2020

Zber nepotrebných pneumatík

Zatvorenie Zberného dvora v poobedňajších hodinách v sobotu 1.8.2020

Dátum: 29. 7. 2020

Zatvorenie Zberného dvora v poobedňajších hodinách v sobotu 1.8.2020

separovaný zber elektronického odpadu 28.7.2020

Dátum: 21. 7. 2020

separovaný zber elektronického odpadu 28.7.2020

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku

Dátum: 8. 7. 2020

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku

voľné pracovné miesto v Materskej škole v obci

Dátum: 2. 7. 2020

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou príjme do pracovného
pomeru učiteľku materskej školy na plný úväzok. Nástup do zamestnania od 1. septembra 2020.
Platové podmienky podľa platnej tarify a dĺžky pedagogickej praxe.
Požadované vzdelanie: stredné odborné pedagogické.
Životopis posielajte na e-mail: skolka.hrnciarovce@gmail.com

Pivný festival

Dátum: 25. 6. 2020

Pozývame Vás na pivný festival v dňoch 3. - 4- júla pri kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou. Program je na letáku v prílohe.

Zatvorenie Zberného dvora v poobedňajších hodinách dňa 20.6.2020

Dátum: 19. 6. 2020

Zatvorenie Zberného dvora

Informácia o možnosti pripomienkovania cestovného poriadku

Dátum: 19. 6. 2020

Informácia o možnosti pripomienkovania cestovného poriadku

MUDr. Medová-Dovolenka

Dátum: 18. 6. 2020

MUDr. Medová-Dovolenka

Pozvánka na 3.ročník cyklopodujatia

Dátum: 17. 6. 2020

Pozvánka na 3.ročník cyklopodujatia

Otvorenie základnej školy pre 6. - 9. ročník

Dátum: 17. 6. 2020

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako zriaďovateľ materskej školy/základnej školy
ROZHODLA od 26. júna do 30. júna 2020
otvoriť základnú školu pre žiakov 6. – 9. ročníka
a v spolupráci s riaditeľom ZŠ s MŠ stanovuje nasledovné
1. Osobitné podmienky a režim pre základnú školu
1) Všetci žiaci z ročníkov 6 až 9, ktorých rodičia prejavia záujem a prihlásia ich v určenom termíne, budú do základnej školy umiestnení v uvedenom termíne.
2) Príchod žiakov do školy bude v čase od 7.45 do 7.55 hod.
3) Samotné vyučovanie bude organizované v rozsahu 5 hodín.
4) Žiaci budú zo školy odchádzať domov po „odstravovaní“.
5) Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
6) Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

Hrnčiarovská 7čka

Dátum: 26. 5. 2020

Hrnčiarovská 7čka

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Dátum: 25. 5. 2020

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Zatvorenie zberného dvora na sobotu 9.5.2020

Dátum: 7. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že z technických príčin bude zberný dvor v sobotu 9.5.2020 zatvorený. Vzhľadom na zvýšenú produkciu odpadu nestíha spoločnosť FCC odvážať plné veľkokapacitné kontajnery z jednotlivých obcí a nedokáže momentálne zabezpečiť vývoz odpadu z nášho zberného dvora.

Obnovenie konania bohoslužieb

Dátum: 5. 5. 2020

Od stredy 6. mája bude obnovené slávenie sv. omší. Sv. omše budú v pracovných dňoch v kostole o 18.30, v nedeľu v Dome smútku o 8.00 a 10.30. Veriacim sa odporúča priniesť si na nedeľnú sv. omšu vlastnú skladaciu stoličku. Povinné je nosenie rúšok.

Aktualizovaný cestovný poriadok

Dátum: 4. 5. 2020

V prílohe je aktualizovaný cestovný poriadok prímestskej linky Slovak Lines platný od 10.5.2020 (nedeľa), ktorý prechádza obcou Hrnčiarovce nad Parnou. Predmetom zmien je nasledovné: Spoje budú cez pracovné dni premávať ako počas školských prázdnin.
Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť a to, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.
Taktiež je vhodné:
• maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
• maximálne využívať možnosti e-shopu na nabíjanie čipovej dopravnej karty,
• upozorniť cestujúcich na dostupnosť kreditu, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať 24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením k palubnému počítaču v autobuse

Poďakovanie miestnym hasičom

Dátum: 25. 4. 2020

Obecný úrad vyslovuje verejnú pochvalu a úprimné poďakovanie členom dobrovoľného hasičského zboru pod vedením veliteľa Františka Jendruša za významnú pomoc pri celoobecnom zbere haluzoviny a závlahu nových drevín a trávnikov v zelenej zóne pri potoku. Oceňujeme spoluprácu všetkých členov DHZ, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú obci a želáme im, aby sa im darilo vo všetkých ďalších aktivitách.

Platenie miestnych daní a poplatku za odpady

Dátum: 22. 4. 2020

Rozhodnutia správcu dane o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú v súlade s doterajšou praxou zasielané poštou doporučene do vlastných rúk všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorí nemajú trvalý pobyt resp. sídlo v obci Hrnčiarovce nad Parnou. V zmysle príkazu zastupujúcej starostky vzhľadom na mimoriadnu situáciu budú občanom obce Hrnčiarovce nad Parnou rozhodnutia distribuované do poštových schránok zamestnancami obecného úradu tak, aby neprišli do styku s jednotlivými obyvateľmi. V prípade, že občan neuhradí miestnu daň a poplatok za odpady do konca júna 2020, Rozhodnutie mu bude zaslané poštou doporučene do vlastných rúk. Zamestnanci obce sú povinní pri distribúcii Rozhodnutí používať ochranné rúška a rukavice. Preferovanou formou úhrady miestnej dane a poplatku za odpady od všetkých platiteľov dane je bankový prevod na účet obce, uvedený v rozhodnutí. Občania, ktorí nemajú možnosť bezhotovostnej platby a chcú zaplatiť daň v hotovosti do pokladne obecného úradu, sú povinní dohodnúť si vopred na úrade termín platby. V prípade vysokého počtu občanov zhromaždených pred obecným úradom bez dohodnutého termínu má pracovníčka OcÚ právo určiť občanov, ktorí budú v daný deň vybavení a ostatným určiť iný termín. Pri styku s občanmi sú zamestnanci OcÚ povinní dbať na zvýšenú hygienu a pravidelnú dezinfekciu priestorov, používať ochranné rúška a rukavice. Zároveň sú povinní odmietnuť vybavenie občana, ktorý by nemal na sebe ochranné rúško.

Odstávka vody

Dátum: 21. 4. 2020

TAVOS oznamuje občanom, že v stredu 22. 4. 2020 z technických príčin bude odstavená dodávka vody na časti ulíc Kostolná, Farská, Mlynárska a Nová, a to v čase od 8.30 do 13.00 hod.

Zobrazeno 1-30 z 149