Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

VZN

Rok 2023

VZN č.1 2023-Zásady hospodárenia obce Hrnčiarovce nP

VZN č.1 2023-Zásady hospodárenia obce Hrnčiarovce nP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,96 kB

VZN č. 2 2023-Štatút obce Hrnčiarovce nad Parnou

VZN č. 2 2023-Štatút obce Hrnčiarovce nad Parnou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 732,55 kB

VZN 4 2023_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj

VZN 4 2023_o_miestnom_poplatku_za_rozvoj .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,83 kB

VZN 3 2023 -daň z nehnuteľnosti.

VZN 3 2023 -daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,52 kB

Rok 2022

VZN 1/ 2022 - Zrušenie VZN 4 2021 o prevádzkovom poriadku telovýchovno-športového zariadenia športovej haly v obci Hrnčiarovce nad Parnou

VZN 1 2022 - Zrušenie VZN 4 2021 o prevádzkovom poriadku telovýchovno-športového zariadenia športovej haly v obci Hrnčiarovce nad Parnou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,28 kB

VZN č.2 2022 O prevádzkových hodinách na Zbernom dvore v obci Hrnčiarovce nad Parnou

VZN č.2 2022 - o prevádzkových hodinách na Zbernom dvore v obci Hrnčiarovce nad Parnou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,44 kB

VZN č.3-2022-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ rok 2022

VZN č.3-2022-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,19 kB

VZN č.4 -2022-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ rok 2023

VZN č.4 -2022-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,64 kB

VZN č. 5-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni od 1.1.2023

VZN č. 5-2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni od 1.1.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,26 kB

VZN č.6/2022, ktorým sa mení VZN č. 62015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ruší VZN č. 62019

VZN č.62022, ktorým sa mení VZN č. 62015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ruší VZN č. 62019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,11 kB

VZN č 7 2022- Zmeny 072022 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou.

VZN č 7 2022- Zmeny 072022 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,73 kB

4a- Príloha č. 1 k VZN č. 7 2022 - Záväzná časť Zmeny 07_2022

4a- Príloha č. 1 k VZN č. 7 2022 - Záväzná časť Zmeny 07_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,78 kB

4b- Príloha č.2 k VZN č. 7 2022 Schéma záväzných častí a VPS

4b- Príloha č.2 k VZN č. 7 2022 Schéma záväzných častí a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB

Rok 2021

VZN 1 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN 1 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,9 kB

VZN č.2 2021 Štatútu obce -zverejňovanie

VZN č. 2 2021 Štatútu obce -zverejňovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,6 kB

VZN č.3 2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č.3 2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,33 kB

VZN č.4 2021 - Športová hala

VZN č.4 2021 - Športová hala.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,26 kB

VZN č. 5-2021-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ rok 2022

VZN č. 5-2021-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,04 kB

Rok 2020

VZN č.1/2020

VZN č.1/2020-vyhlásenie Záväznej časti Zmeny 062019 ÚP obce Hrnčiarovce nad Parnou, na základe schválenia Zmeny 062019 Územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou.
Návrh VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,76 kB

3a- Príloha č. 2a k uzn. - Vyhodnotenie pripomienok (002)

3a- Príloha č. 2a k uzn. - Vyhodnotenie pripomienok (002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,67 kB

2- príl. č.1 k uzn. - správa o prerokovaní

2- príl. č.1 k uzn. - správa o prerokovaní.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,84 kB

4c- Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS

4c- Príloha č.2 k VZN - Schéma záväzných častí a VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB

VZN VZN č2 2020 - o výške príspevku do MŠ ŠK 2020

VZN č2 2020 - o výške príspevku do MŠ ŠK 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,58 kB

VZN č.3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka-dieťa MŠ a ŠK a ŠJ

VZN č.3-2020-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ rok 2021 .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,95 kB

VZN č.4/2020-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ pre rok 2020

VZN č.4-2020-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ pre rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,77 kB

VZN č.5_2020 - o prevádzkových hodinách na Zbernom dvore v obci Hrnčiarovce nad Parnou

VZN č.5_2020 - o prevádzkových hodinách na Zbernom dvore v obci Hrnčiarovce nad Parnou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,08 kB

Rok 2019

VZN č. 3/2019 (42.7 kB)

VZN č. 3/2019 (42.7 kB) - VZN č.3/2019
VZN_3_19_odpady-final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,67 kB

VZN č. 2/2019 (62.6 kB)

VZN č. 2/2019 (62.6 kB) - VZN č.2/2019
VZN-2-2019-zmena-05-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,17 kB

PRÍLOHA č. 1 K VZN č. 1/2019 (136.6 kB)

PRÍLOHA č. 1 K VZN č. 1/2019 (136.6 kB) - PRÍLOHA č. 1 K VZN č.1/2019
5- príloha č. 1 k VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,39 kB

VZN č. 1/2019 (61.3 kB)

VZN č. 1/2019 (61.3 kB) - VZN č.1/2019
4- návrh VZN-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,84 kB

VZN 4/2019

VZN_4_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 547,85 kB

VZN č.5/2019

VZN č.5/2019
VZN č. 5_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,99 kB

VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN_6_2019_odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,38 kB

VZN č.7/2019

Všeobecné záväzné nariadenia č. 7 /2019 obce Hrnčiarovce nad Parnou o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, a dieťa materskej školy a školských zariadení
VZN č.7-2019-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ -.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,5 kB

Rok 2018

VZN č. 2/2018 (74.1 kB)

VZN č. 2/2018 (74.1 kB) - o zriadení Obecného informačného centra
VZN_o zriadení Obeného informačného centra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,37 kB

VZN č. 1/2018 (329.6 kB)

VZN č. 1/2018 (329.6 kB) - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, a dieťa materskej školy a školských zariadení
VZN č.1-2018-dotácia MŠ,ŠK,ŠJ -.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,83 kB

Rok 2017

VZN č.5 2017 o Zásadách hospodárenia s majetkom obce Hrnčiarovce nad Parnou

VZN 5 2017 o Zásadách hospodárenia s majetkom obce Hrnčiarovce nad Parnou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,36 kB

VZN č. 4/2017 (329.6 kB)

VZN č. 4/2017 (329.6 kB) - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, a dieťa materskej školy a školských zariadení
VZN-c.4-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,88 kB

VZN č 3 /2017 Štatút obce Hrnčiarovce nad Parnou

VZN č.3/2017 Štatút obce Hrnčiarovce nad Parnou
VZN č 3 2017 Štatút obce Hrnčiarovce nad Parnou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,5 MB

VZN č. 2/2017 Zmena 03/2017 Územného plánu obce a príloha č. 1 k VZN č. 2/2017 (191.5 kB)

VZN č. 2/2017 Zmena 03/2017 Územného plánu obce a príloha č. 1 k VZN č. 2/2017 (191.5 kB)
ZMENA-03-2017-UP.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 187,02 kB

VZN č. 1/2017 (100.7 kB)

VZN č. 1/2017 (100.7 kB) - o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
VZN-oznacenie-ulic.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,31 kB

Rok 2016

VZN č. 5/2016 (233.6 kB)

VZN č. 5/2016 (233.6 kB) - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
VZN-c-5-2016-o-vyske-prispevku-do-MS-SK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,15 kB

VZN (159.6 kB)

VZN (159.6 kB) Toto nariadenie upravuje podmienky vylepovania volebných plagátov na verejných priestranstvách politických subjektov počas volebnej kampani do Národnej rady Slovenskej republiky a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia.
VZN-plagaty-volby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,83 kB

VZN č. 4/2016 (329.0 kB)

VZN č. 4/2016 (329.0 kB) - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, a dieťa materskej školy a školských zariadení
VZN-c-4-2016-dotacia-MS-SK-SJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,25 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 (91.4 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 (91.4 kB) - o dani z nehnuteľnosti
dod_k-vzn-5_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,26 kB

VZN č. 2/2016 (556.3 kB)

VZN č. 2/2016 (556.3 kB) - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrnčiarovce nad Parnou
VZN Odpad 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,28 kB

VZN č. 1/2016 (106.2 kB)

VZN č. 1/2016 (106.2 kB) - o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
VZN hmotna nudza 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 103,7 kB

VZN č. 3/2016 (119.3 kB)

VZN č. 3/2016 (119.3 kB) - o podmienkach držania psov
VZN-o-psoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,46 kB

Rok 2015

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2015 (78.8 kB)

Dodatok č.1 k VZN č. 6/2015 (78.8 kB) - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
dod_c. 1_k_VZN_62015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,99 kB

VZN č. 6/2015 (466.1 kB)

VZN č. 6/2015 (466.1 kB) - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Miestne-dane_navrh-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,2 kB

VZN č. 5/2015 (412.5 kB)

VZN č. 5/2015 (412.5 kB) - o dani z nehnuteľností
vzn 5_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,85 kB

VZN č. 4/2015 (306.3 kB)

VZN č. 4/2015 (306.3 kB) - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce nad Parnou
VZN c.4-2015 -dotacia MS,SK,SJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,09 kB

VZN č. 3/2015 (191.6 kB)

VZN č. 3/2015 (191.6 kB) - o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Hrnčiarovce nad Parnou
VZN-3-2015-o-fonde-oprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,1 kB

VZN č. 2/2015 (460.6 kB)

VZN č. 2/2015 (460.6 kB) - o podmienkach prideľovania a užívania nájomných obecných bytov v obci Hrnčiarovce nad Parnou na Mlynárskej ulici č. 18. + Príloha č.1 a Príloha č.2
VZN-2-2015-o-najomnych-bytoch.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 449,84 kB

VZN č. 1/2015 (386.8 kB)

VZN č. 1/2015 (386.8 kB) - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hrnčiarovce nad Parnou
VZN-o-poskytovani-dotacii.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 377,73 kB

VZN č. 2/2014 (221.1 kB)

VZN č. 2/2014 (221.1 kB) - o dani z nehnuteľností
dzn_2015-spravny-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,96 kB

Rok 2014

VZN č. 3/2014 (216.9 kB)

VZN č. 3/2014 (216.9 kB) - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
mistne_dane_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,85 kB

Rok 2013

VZN č. 1/2013 (398.8 kB)

VZN č. 1/2013 (398.8 kB) - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, - o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, - o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
VZN-c-01-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 389,48 kB

Rok 2012

VZN č. 2/2012 (475.9 kB)

VZN č. 2/2012 (475.9 kB) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
miest-dane-HnP2012-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 464,77 kB

VZN č.1/2012 (426.2 kB)

VZN č.1/2012 (426.2 kB) VZN o prevádzkovom poriadku Verejného detského ihriska
VZN-detske-ihrisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 416,25 kB

Rok 2011

VZN č. 1/2011 (1.0 MB)

VZN č. 1/2011 (1.0 MB) Štatút obce
vzn-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 979,25 kB

VZN č. 1/2010 (162.1 kB)

VZN č. 1/2010 (162.1 kB) o postupe pri zmluvných prevodoch a nakladaní s majetkom obce
vzn-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,28 kB

Rok 2005-2004

VZN č.17/2005 (73.6 kB)

VZN č.17/2005 (73.6 kB) o nakladaní s komunálnymi, stavebnými, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi a o separovanom zbere
vzn-17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,84 kB

VZN č.16/2005 (83.2 kB)

VZN č.16/2005 (83.2 kB) o správe a prevádzkovaní pohrebiska. Prevádzkový poriadok pohrebiska
vzn-16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,24 kB

VZN č. 11/2004 - dodatok č. 1 (74.9 kB)

VZN č. 11/2004 - dodatok č. 1 (74.9 kB) o nájomnom z reklamných zariadení
vzn-11-dodatok-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,13 kB

VZN č. 12/2004 (73.1 kB)

VZN č. 12/2004 (73.1 kB) o určení školského obvodu
vzn-12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,4 kB

Rok 2002

VZN č.6/2002

VZN 6 2002 pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,33 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapa

Mapa

.

Zberný dvor

P

           Otváracie hodiny 

 

Harmonogram vývozu odpadu

Vývoz komunálneho odpadu

 

Farnosť

Kostol

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store