Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

21.01.2015

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

- Správa Dom smútku (pdf, 467.0 kB) - Pohľady 2 (pdf, 353.8 kB)
- Situácia (pdf, 980.1 kB) - Vizualizácia 1 (pdf, 3.9MB)
- Pôdorys prízemia (pdf, 659.8 kB) - Vizualizácia 2 (pdf, 4.0MB)
- Pohľady 1 (pdf, 353.9 kB) - Vizualizácia 3 (pdf, 3.9MB)

21.01.2015

O Z N A M

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako príslušný správca dane z nehnuteľností oznamuje, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani  za psa, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla v r. 2014 nehnuteľnosť alebo došlo k zmene prevodu vlastníctva nehnuteľností napr. predajom, darovaním, stavebné povolenie, kolaudácia a pod. Podať daňové priznanie je možné do konca 02. februára 2015.

Zároveň upozorňujeme občanov,  ktorí nadobudnú nehnuteľnosť počas roka dedením, že daňová povinnosť im vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia.

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015

22.12.2014

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015

16.11.2014

Výsledky volieb

Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 v obci HRNČIAROVCE nad Parnou

STAROSTA obce:Počet hlasov:
1/ Ing. Jaroslav Kráľovič400
2/ Ing. Jozef Šajbidor312
3/ PhDr. Bystrík Tomly347

 

Obecné zastupiteľstvo:Počet hlasov:
 1/ Jana Babicová537
 2/ PhDr. Bystrík Tomly534
 3/ Mgr. Elena Kátlovská467
 4/ Ing. Štefan Hrašna455
 5/ Ing. Terézia Račková430
 6/ RNDr. Monika Kopecká, PhD.416
 7/ Viliam Kochajda385
 8/ Štefan Cíferský328
 9/ Ľubomír Konečný324

 

Náhradníci:Počet hlasov:
10/ Zuzana Rapantová322
11/ Miloš Zolvík313
12/ Zuzana Hanicová312
13/ Dušan Kralovič310
14/ Ľuboš Brezina302
15/ Marcel Škorec297
16/ Ing. Rastislav Mrva264
17/ Ján Zápražný264
18/ František Maár257

Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 v obci HRNČIAROVCE nad Parnou (pdf, 84KB)

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - plagát

18.06.2014

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

10.02.2014

Oznam Okresného dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v Trnave si Vás touto cestou dovoľuje informovať o novelách a úpravách zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri pohybe chodcov po vozovkách ciest v obciach za zníženej viditeľnosti, kde je nevyhnutné, aby boli všetci občania jednotlivých miest a obcí v čo najvyššej možnej miere informovaní o tom, že podľa § 52 ods. 3 citovaného zákona „Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev“.

06.01.2014

AUTOBUSY DO OUTLETU

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112

30.10.2013

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112

Dom seniorov Sv. Martina

17.09.2013

Dom seniorov Sv. Martina


HARMONY

21.06.2013

Štúdium angličtiny vo Voderadoch