Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Vianočný koncert

07.12.2018

Vianočný koncert

05.12.2018

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré sa bude konať 10. decembra 2018 /pondelok/ o 18:00 hodine v sále Kultúrneho domu v Hrnčiarovciach nad Parnou

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Príhovor starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
8. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
10. Vymenovanie zástupcu starostu.
11. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov.
12. Schválenie platu starostu.
13. Diskusia.
14. Záver.

Vianočné trhy

03.12.2018

Vianočné trhy

03.12.2018

Cestovný poriadok autobusovej dopravy Senec - Hrnčiarovce n/P - Trnava a späť. 2018 - 2019.

03.12.2018

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej

21.11.2018

PREDADVENTNÝ KONCERT

Predadventný koncert v Modranke 24.11.2018. Viac info.

21.11.2018

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 12.12.2018

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 12.12.2018 bez dodávky elektriny
nasledovné ulice :
V čase od 07:45 hod. do 15:15 hod.:
ALEXYHO, J. č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20/VE, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 7/ZA, 8, 9

BRODNÁ č. 10 , 11, 12, 12/OP, 13, 13/A, 9

CINTORÍNSKA č. 28, 30, 30/OP, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54/VE, 56, 56/ZA, 60, 60/VE, 62, 66, 68, 70, 72,74, 76, 78, 78/VE, 84, 86, 88, 90

FACKOVÁ č. 1 , 10, 11, 12, 13, 15, 15/VE, 18, 2, 2/VE, 3, 5, 6, 7, 8, 9

FARSKÁ č. 36 , 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

HRNČIARSKA č. 1

KOSTOLNÁ č. 20

SVÄTÉHO MARTINA č. 100 , 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 108/ZA, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

VINOHRADNÍCKA č. 22/VE , 5, 6, 7, 749, 8, 9

Výsledky komunálnych volieb 2018

11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

20.10.2018

Obecná knižnica

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica v Hrnčiarovciach n/P bola presťahovaná do budovy bývalej MŠ v Hrnčiarovciach n/P, ul. Sv. Martina č. 69, 1. poschodie. Obecná knižnica je otvorená každú stredu od 13.30 hod. do 17.30 hod.
obrazok

23.09.2018

Výzva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vyzýva občanov vykonať deratizáciu /reguláciu živočíšnych škodcov/ v termíne od 01.10.2018 do 15.11.2018.