Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Ikonka - zastupiteľstvo

10.02.2016

Zmena termínu zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou sa bude konať dňa 18.2.2016 o 19.00 hod.


Program:

1. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach

2. Informácia o stave Miestnej funkčnej oblasti Trnava

3. Odsúhlasenie ďalšieho postupu obce ohľadne Detského centra Filly

4. Prerokovanie žiadosti VTR /obecná televízia/

5. Stanovenie prevádzkového poriadku na multifunkčných ihriskách

6. Rôzne

7. Diskusia

Externá stránka: Reportáž zo slávnostného otvárania multifunkčných ihrísk

02.02.2016

Reportáž

Reportáž zo slávnostného otvárania multifunkčných ihrísk: link

Obrázok: odpad

14.01.2016

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2016

Kanalizácia nie je kontajner na odpad ani zberný dvor!

27.11.2015

Kanalizácia nie je kontajner na odpad ani zberný dvor!

21.11.2015

Upozornenie

Upozorňujeme chodcov a cyklistov na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky s osobitným dôrazom na vybavenie bicyklov, používanie ochranných prílb, používanie reflexných prvkov alebo oblečenia reflexných bezpečnostných odevov za zníženej viditeľnosti.

14.10.2015

Jesenná deratizácia 2015

Dokument: Jesenná deratizácia 2015 (pdf, 163KB)

Obrazok - Leták

24.04.2015

Informačný leták k číslu ťiesňového volania 112

Leták (pdf, 1482KB)

24.03.2015

Oznam

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje občanom, že zberný dvor na Cintorínskej ulici bude otvorený každú sobotu v čase od 8.30 do 11.30 hod. do odvolania.

20.02.2015

O Z N A M

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje občanom, že od 20.02.2015 je určené miesto na

VYVÁŽANIA HALUZOVINY

 verejné priestranstvo na Mlynárskej ulici, pri potoku.