Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

27.08.2016

P O Z V Á N K A

P O Z V Á N K A

 

   Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční

 

dňa 29.06.2016 /stredu/ o 19.00 hod.

 

v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou.


Program:

1. Schválenie VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

2. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti

3. Schválenie Programu rozvoja obce

4. Schválenie dohody o urovnaní s detským centrom Filly

5. Schválenie čerpania úveru

6. Schválenie pridelenia nájomného bytu

7. Schválenie uznesenia týkajúceho sa zberného dvora

8. Schválenie uznesenia o zmarenej investícii

9. Rôzne

10. Diskusia

Plagát - Festival RUKAMI A SRDCOM 2016

24.08.2016

Festival RUKAMI A SRDCOM 2016

Plagát

19.08.2016

POZVÁNKA

Dobrovoľný hasičský zbor Hrnčiarovce nad Parnou v spolupráci s Obecným úradom Hrnčiarovce nad Parnou srdečne pozýva občanov na 1. ročník súťaže o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční dňa 27.08.2016 o 13.00 hod. športový areál ŠK RAPID Hrnčiarovce.


Súťaží sa podľa pravidiel ZSHL.
O občerstvenie je postarané.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Plagát

10.08.2016

Mokré divadlo

Vystúpia: Cíferské ochotnícke divadlo, Budmerice, Špačinské ochotnícke divadlo, VaDiDlo z Lozorna, Modranské kráľovské divadlo

Dátum konania: 19. 8. 2016 - 21. 8. 2016 začiatok od 17:30

Miesto konania: Kúpalisko Pác, m.č. Pác, 919 43 Cífer

Plagát - Špačinský jarmok

05.08.2016

Špačinský jarmok

Dokument (pdf, 386KB)

SPP

11.07.2016

Oznam

05.07.2016

Oznam

Oznamujeme občanom, že majú možnosť predať svoje prebytky prostredníctvom internetu.

Toto môžete po registrácii vykonať bezplatne na www.slovenskyvyrobca.sk v kategórii „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“.

Plagát - Futbalové tréningy

04.05.2016

Futbalové tréningy

18.03.2016

Jarná deratizácia

Dokument: Jarná deratizácia (pdf, 1MB)

Banner

07.03.2016

Výsledky volieb do NR SR zo dňa 05.03.2016 v obci Hrnčiarovce n/P