Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Plagát

27.05.2015

Medzinárodný deňdetí!!!

Plagát: Medzinárodný deňdetí!!! (pdf, 482KB)

Grafika

22.05.2015

P O Z V Á N K A

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou srdečne pozýva občanov na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré sa uskutoční

dňa 27.05.2015 /stredu/ o 19.00 hod.

v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou.

1. Upresnenie investičných priorít

2. Prerokovanie správy komisie stavebnej, dopravy a ochrany verejného poriadku

3. Prejednanie úprav rokovacieho poriadku

4. Schválenie Dodatku k zásadám hospodárenia

5. Prejednanie umiestnenia pošty

6. Schválenie členstva v Miestnej akčnej skupine

7. Rôzne:

Plagát - Hrnčiarovská 7čka

19.05.2015

Hrnčiarovská 7čka

15.05.2015

Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Hrnčiarovce nad Parnou

Obrázok

13.05.2015

Oznam Mestského úradu Trnava

Od pondelka 11. mája do soboty 12. septembra bude v súvislosti s rekonštrukciou mosta úplne uzavretá miestna komunikácia na Radlinského ulici a súčasne aj chodník na pravej strane mosta na celom úseku od Bernolákovej brány až po križovatku s Hospodárskou ulicou. Pre chodcov bude Radlinského ulica priechodná počas celého obdobia rekonštrukcie.

Obrazok - Leták

24.04.2015

Informačný leták k číslu ťiesňového volania 112

Leták (pdf, 1482KB)

Jarná deratizácia

16.04.2015

Jarná deratizácia

Jarná deratizácia (pdf, 865KB)

Zber elektronického odpadu

02.04.2015

Zber elektronického odpadu

Vážení občania,

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční vo štvrtok 16.4.2015 o 8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.