Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

25.08.2014

P O Z V Á N K A

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. 08. 2014 /stredu/ o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach s nasledovným  programom:

  • Riešenie situácie s budovou bývalej MŠ
  • Žiadosť Domu seniorov
  • Schválenie umiestnenia a spolufinancovania cross fitového ihriska
  • Schválenie rozpočtových  opatrení
  • Schválenie pristúpenia obce Horná Krupá do Spoločného obecného úradu
  • Schválenie Programu odpadového hospodárstva /POH/
  • Schválenie dodatku VZN
  • Určenie počtu poslancov a volebného obvodu
  • Rôzne:

18.08.2014

Oznámenia o počte obyvateľov

O Z N Á M E N I E

 

V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

 

Obec  HRNČIAROVCE   NAD   PARNOU

oznamuje, že ku dňu 18.08.2014 je v obci k trvalému pobytu prihlásených 2201 obyvateľov.

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

18.07.2014

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

- Správa Dom smútku (pdf, 467.0 kB) - Pohľady 2 (pdf, 353.8 kB)
- Situácia (pdf, 980.1 kB) - Vizualizácia 1 (pdf, 3.9MB)
- Pôdorys prízemia (pdf, 659.8 kB) - Vizualizácia 2 (pdf, 4.0MB)
- Pohľady 1 (pdf, 353.9 kB) - Vizualizácia 3 (pdf, 3.9MB)
Rukami a srdcom

07.07.2014

Rukami a srdcom

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - plagát

18.06.2014

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

24.04.2014

Letný jazykový tábor vo Voderadoch

Dokument (pdf, 93kB)

10.02.2014

Oznam Okresného dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v Trnave si Vás touto cestou dovoľuje informovať o novelách a úpravách zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri pohybe chodcov po vozovkách ciest v obciach za zníženej viditeľnosti, kde je nevyhnutné, aby boli všetci občania jednotlivých miest a obcí v čo najvyššej možnej miere informovaní o tom, že podľa § 52 ods. 3 citovaného zákona „Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev“.

20.01.2014

Kurzy anglického jazyka vo Voderadoch s Angličankou - už od februára 2014

06.01.2014

AUTOBUSY DO OUTLETU

20.12.2013

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU vriec na rok 2014