Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

20.10.2018

Obecná knižnica

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica v Hrnčiarovciach n/P bola presťahovaná do budovy bývalej MŠ v Hrnčiarovciach n/P, ul. Sv. Martina č. 69, 1. poschodie. Obecná knižnica je otvorená každú stredu od 13.30 hod. do 17.30 hod.

20.10.2018

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o výkon funkcie prísediaceho pre Okresný súd v Trnave a spĺňajú podmienky: vek najmenej 30 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a morálne vlastnosti, trvalý pobyt v obvode súdu, môžu sa prihlásiť na Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P do 15.11.2018.
obrazok

23.09.2018

Výzva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vyzýva občanov vykonať deratizáciu /reguláciu živočíšnych škodcov/ v termíne od 01.10.2018 do 15.11.2018. 

19.09.2018

Obec Majcichov hľadá na TPP

Obec Majcichov hľadá na TPP vyučenú kuchárku ako i pomocnú kuchárku do školskej jedálne s nástupom ihneď. V prípade záujmu môžete kontaktovať starostu obce Majcichov, kontakt: 0907407804, alebo riaditeľa základnej školy Majcichov.

Plagát

28.08.2018

Putovná charitatívna vernisáž DRŽME SPOLU

Výstava

nedeľa 9. septembra 2018 o 15.00 hod v Divadle Jána Palárika

Trnava zažije unikátnu putovnú výstavu spojenú s charitatívnou vernisážou DRŽME SPOLU, ktorá prichádza z Čiech. Cieľom tejto výstavy a vernisáže je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcich sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov s diagnózou „Vigílna kóma“ a rodinám starajúcich sa o svoje deti so zdravotným postihnutím.

Čítať ďalej…

15.08.2018

Zmena cestovných poriadkov

30.06.2018

Zakopávanie optických káblov

V obci momentálne prebieha investičná akcia Telekomu - zakopávanie optických káblov. V tomto období (do ukončenia výkopových prác v tejto etape) sú výkopy domových prípojok zdarma a to aj po súkromnom pozemku.

Čítať ďalej…

Tanečný krúžok Hrnček

24.05.2018

Tanečný krúžok Hrnček

Voľné pracovné miesta

03.05.2018

Voľné pracovné miesta

ŽOS Trnava, a.s.

Dokument: Voľné pracovné miesta (pdf, 161KB)

Plagát

25.04.2018

Futbalový zápas výber starostov Slovensko : Nemecko

26.mája o 11:00 h sa uskutoční na štadióne Antona Malatinského v Trnave medzinárodný futbalový zápas výberu starostov SLOVENSKO : NEMECKO