Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Šansónové večery Jozefa Bednárika

10.10.2014

Šansónové večery Jozefa Bednárika

08.10.2014

OZNAM

Oznamujeme občanom, že cez obec Hrnčiarovce n/P bude v termíne od 14.10.2014 do 28.10.2014 dočasne presmerovaná  premávka z obce Zeleneč do Trnavy a to z dôvodu rekonštrukcie cesty III/06118 v úseku Trnava – Zeleneč.

06.10.2014

Deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave odporúča  fyzickým aj právnickým osobám vykonať deratizáciu /reguláciu živočíšnych škodcov/ v termíne od 01.10.2014 do 15.11.2014.

Scan1 (jpg, 62kB)

Scan2 (jpg, 62kB)

29.09.2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Hrnčiarovciach nad Parnou 15. novembra 2014

 

Zoznam (pdf, 219kB)

08.09.2014

Oznámenie o počte poslancov

Oznámenie

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 27. 08. 2014 č. 65/14 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Hrnčiarovce nad Parnou.

05.09.2014

O Z N A M

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P oznamuje občanom, že zberný dvor na Cintorínskej ulici bude od 06. septembra 2014  otvorený každú sobotu v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod.

Cenník:

1 fúrik – 1,- EUR

1 dvojkolesový vozík – 1,50 EUR

1 prívesný vozík – 3,- EUR

18.08.2014

Oznámenia o počte obyvateľov

O Z N Á M E N I E

 

V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

 

Obec  HRNČIAROVCE   NAD   PARNOU

oznamuje, že ku dňu 18.08.2014 je v obci k trvalému pobytu prihlásených 2201 obyvateľov.

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

18.07.2014

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

- Správa Dom smútku (pdf, 467.0 kB) - Pohľady 2 (pdf, 353.8 kB)
- Situácia (pdf, 980.1 kB) - Vizualizácia 1 (pdf, 3.9MB)
- Pôdorys prízemia (pdf, 659.8 kB) - Vizualizácia 2 (pdf, 4.0MB)
- Pohľady 1 (pdf, 353.9 kB) - Vizualizácia 3 (pdf, 3.9MB)
Rukami a srdcom

07.07.2014

Rukami a srdcom

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - plagát

18.06.2014

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU