Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

zasadnutie obecného zastupiteľstva

20.10.2016

POZVÁNKA

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2016 /streda/ o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou.

 

Program:

1. Kontrola uznesení

2. Ukončenie nájomnej zmluvy v bytovom dome  Mlynárska 22 a schválenie     novej nájomnej zmluvy

3. Schválenie úveru  na dom smútku                      

4. Prejednanie protestu prokurátora

5. Schválenie  VZN o podmienkach držania psov na území obce

6. Schválenie  VZN o poplatku za miestny rozvoj

7. Informácia o výsledkoch kontrol

8. Schválenie zmeny rokovacieho poriadku

9. Rôzne

10. Diskusia

20.10.2016

Výberové konanie na riaditeľa kancelárie združenia obcí mestskej oblasti Trnava

POZVÁNKA

14.10.2016

POZVÁNKA

na posedenie pre našich seniorov.

    Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou pozývajú všetkých seniorov z našej obce na príjemné nedeľné posedenie

23. októbra 2016

o 15.00 hod.

do Kultúrného domu v hrnčiarovciach n/Parnou.

Program: Šláger paráda – S úctou k seniorom

Účinkujú: Martin Jakubec, Božanka, Maja Velšicová a Spevácky zbor Hrnčarovan.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Jesenná deratizácia

11.10.2016

Jesenná deratizácia

Dokument: Jesenná deratizácia (zip, 1MB)

SPP

11.07.2016

Oznam

05.07.2016

Oznam

Oznamujeme občanom, že majú možnosť predať svoje prebytky prostredníctvom internetu.

Toto môžete po registrácii vykonať bezplatne na www.slovenskyvyrobca.sk v kategórii „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“.

Plagát - Futbalové tréningy

04.05.2016

Futbalové tréningy

Banner

07.03.2016

Výsledky volieb do NR SR zo dňa 05.03.2016 v obci Hrnčiarovce n/P

Ikonka - Divadlo

04.03.2016

HĽADÁME HERCOV!

Milí priatelia, známi, neznámi, susedia, skrátka Hrnčarovania!

Možno si pamätáte a možno ste o tom len počuli, kedysi dávno, keď sa voda sypala a piesok sa lial, v našej dedine sa ľudia ochotní a tvoriví stretávali, aby prekvapili tých, ktorí na to odvahu nezobrali a jeden, dva, päť, sedem krát im predviedli, že nemusia byť profesionálny herci, aby sa mohli postaviť na javisko. Keďže javisko stále stojí a čaká na svojich hercov už pekných pár rokov, dovolila som si uchopiť to do vlastných rúk a s Vašou pomocou opäť vdýchnuť nášmu domu kultúry život. Preto vás srdečne pozývam na prvé stretnutie Hrnčiarovských hercov, bez rozdielu pohlavia a veku, ktoré sa uskutoční 9.3.201619,00 v našom Dome Kultúry! Zahoďte ostych, ukážte, že napriek dnešnej uponáhľanej dobe, sa ešte stále vieme hrať, učiť sa a hlavne ukážme, že si vážime naše tradície a dobré zvyky!

 

S úctou a láskou sa na Vás teší Vaša hrnčarovanka: Linda Pereslény Zemánková.

Externá stránka: Reportáž zo slávnostného otvárania multifunkčných ihrísk

02.02.2016

Reportáž

Reportáž zo slávnostného otvárania multifunkčných ihrísk: link