Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

18.07.2014

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

- Správa Dom smútku (pdf, 467.0 kB) - Pohľady 2 (pdf, 353.8 kB)
- Situácia (pdf, 980.1 kB) - Vizualizácia 1 (pdf, 3.9MB)
- Pôdorys prízemia (pdf, 659.8 kB) - Vizualizácia 2 (pdf, 4.0MB)
- Pohľady 1 (pdf, 353.9 kB) - Vizualizácia 3 (pdf, 3.9MB)
Rukami a srdcom

07.07.2014

Rukami a srdcom

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - plagát

18.06.2014

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

24.04.2014

Letný jazykový tábor vo Voderadoch

Dokument (pdf, 93kB)

10.02.2014

Oznam Okresného dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v Trnave si Vás touto cestou dovoľuje informovať o novelách a úpravách zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri pohybe chodcov po vozovkách ciest v obciach za zníženej viditeľnosti, kde je nevyhnutné, aby boli všetci občania jednotlivých miest a obcí v čo najvyššej možnej miere informovaní o tom, že podľa § 52 ods. 3 citovaného zákona „Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev“.

20.01.2014

Kurzy anglického jazyka vo Voderadoch s Angličankou - už od februára 2014

06.01.2014

AUTOBUSY DO OUTLETU

20.12.2013

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU vriec na rok 2014

13.11.2013

Oznam

Oznamujeme obyvateľom, že je možné vyvážať lístie,  haluzovinu a iný rastlinný odpad na miesto na to určené  - na Mlynárskej ulici oproti bytovkám. Dôrazne upozorňujeme, aby občania tento biologický odpad vysýpali z plastových vriec a tieto na skládku nedávali.

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112

30.10.2013

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112