Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

17.12.2014

Zmena termínu vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P. oznamuje občanom, že zber komunálneho odpadu /smetné nádoby/ sa uskutoční dňa 20.12.2014 /v sobotu/ o 6.30 hod. Žiadame občanov o dodržanie času.

Zber separovaného odpadu /plasty, papier/ sa uskutoční dňa 26.12.2014 /v piatok/.

12.12.2014

Vianočný koncert

Otvárame srdcia láske, už prichádza Vianoc čas
a tajomstvo Ti a tajomstvo Tichej noci nech pohladí všetkých nás.

Obecný úrad v Hrnčiarovciach nad Parnou v spolupráci s dychovou hudbou Hrnčarovani a speváckym súborom
Hrnčarovan Vás srdečne pozýva na

Vianočný koncert

dňa 21.12.2014 o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou

Tešíme sa na Vašu účasť.

vstupné dobrovoľné

16.11.2014

Výsledky volieb

Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 v obci HRNČIAROVCE nad Parnou

STAROSTA obce:Počet hlasov:
1/ Ing. Jaroslav Kráľovič400
2/ Ing. Jozef Šajbidor312
3/ PhDr. Bystrík Tomly347

 

Obecné zastupiteľstvo:Počet hlasov:
 1/ Jana Babicová537
 2/ PhDr. Bystrík Tomly534
 3/ Mgr. Elena Kátlovská467
 4/ Ing. Štefan Hrašna455
 5/ Ing. Terézia Račková430
 6/ RNDr. Monika Kopecká, PhD.416
 7/ Viliam Kochajda385
 8/ Štefan Cíferský328
 9/ Ľubomír Konečný324

 

Náhradníci:Počet hlasov:
10/ Zuzana Rapantová322
11/ Miloš Zolvík313
12/ Zuzana Hanicová312
13/ Dušan Kralovič310
14/ Ľuboš Brezina302
15/ Marcel Škorec297
16/ Ing. Rastislav Mrva264
17/ Ján Zápražný264
18/ František Maár257

Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 v obci HRNČIAROVCE nad Parnou (pdf, 84KB)

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

18.07.2014

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

- Správa Dom smútku (pdf, 467.0 kB) - Pohľady 2 (pdf, 353.8 kB)
- Situácia (pdf, 980.1 kB) - Vizualizácia 1 (pdf, 3.9MB)
- Pôdorys prízemia (pdf, 659.8 kB) - Vizualizácia 2 (pdf, 4.0MB)
- Pohľady 1 (pdf, 353.9 kB) - Vizualizácia 3 (pdf, 3.9MB)
UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - plagát

18.06.2014

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

10.02.2014

Oznam Okresného dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v Trnave si Vás touto cestou dovoľuje informovať o novelách a úpravách zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri pohybe chodcov po vozovkách ciest v obciach za zníženej viditeľnosti, kde je nevyhnutné, aby boli všetci občania jednotlivých miest a obcí v čo najvyššej možnej miere informovaní o tom, že podľa § 52 ods. 3 citovaného zákona „Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev“.

06.01.2014

AUTOBUSY DO OUTLETU

20.12.2013

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU vriec na rok 2014

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112

30.10.2013

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112

Dom seniorov Sv. Martina

17.09.2013

Dom seniorov Sv. Martina