Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Stretnutí s Mikulášom

18.11.2017

Stretnutí s Mikulášom

Plagát: Stretnutí s Mikulášom (pdf, 487KB)

Ikonka

13.10.2017

POZVÁNKA

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na   zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční dňa 18.10.2017 /streda/ o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou, s nasledovným programom:

 

1/ Schválenie zámennej zmluvy

2/ Schválenie uznesenia o spolufinancovaní 

3/ Schválenie Štatútu obce

4/ Schválenie predĺženia nájomných zmlúv Mlynárska 18

5/ Schválenie rozpočtových opatrení

6/ Rôzne

13.10.2017

OZNAM – výmena jódových profylaktík

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P oznamuje  občanom, že v dňoch 16.10.2017 – 15.11.2017 budeme vydávať vo vestibule kultúrneho domu jódové profylaktika, zároveň žiadame občanov, aby priniesli jódové profylaktika po respiračnej dobe, ktoré im boli vydané v r. 2012. Občania obce Hrnčiarovce nad Parnou sú povinní si prevziať jódové profylaktika z dôvodu, že naša obec sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami  AE Jaslovské Bohunice.  
 
Linky na clanok a video Slovenskeych elektrarnio o vymene jodovych tabletiek v regionoch EMO a EBO.:
Logo

03.10.2017

Oznam Policajného zboru

Seniori

Buďte opatrní, keď idete von

 • - prechádzajte sa s priateľmi alebo s rodinou, nikdy nie sám,
 • - držte si peňaženku blízko pri tele, nie v kabelke alebo taške, ktorú nemáte pod dohľadom, peniaze a doklady nenoste na jednom mieste a POZOR zásadne nie v zadnom vrecku nohavíc,
 • - kreditnú kartu alebo väčšie čiastky hotovosti vyberajte, tesne pred použitím,
 • - ak ste pasažier alebo vodič, zamykajte si dvere na aute,
 • - na parkovanie využívajte strážené parkoviská alebo garáže, parkujte blízko pri vchode alebo strážnika,
 • - ak cestujete autobusom, seďte blízko vodiča alebo blízko pri dverách,
 • - ak vás niekto alebo niečo znekľudňuje, verte inštinktom a odíďte.

Urobte svoj domov bezpečnejší

 • - namontujte si doma bezpečnostné dvere s murovanou zárubňou a nešetrite na zámkoch,
 • - ak bývate na prízemí alebo v rodinnom dome zvýšte svoju bezpečnosť okenicami, mrežami, zasklením bezpečnostnými sklami, uzamykateľnými kľučkami,
 • - neskrývajte kľúče do poštovej schránky, pod kvetináče alebo pod rohožku, (namiesto toho si rezervný kľúč nechajte u susedov, priateľov alebo inej dôveryhodnej osoby),
 • - ak opúšťate byt, skontrolujte priestor pred dverami panoramatickým priezorom,
 • - nikdy neotvárajte dvere bez zaistenia správne inštalovanou a pevnou retiazkou,
 • - uistite sa, že Vaša ulica a adresa je jasne vyznačená, aby polícia alebo rýchla zdravotnícka služba našla Váš domov čo najrýchlejšie,
 • - ak je Váš dom osamelo stojaci, zvážte namontovanie alarmu, ktorý poskytuje núdzové sledovanie proti krádeži a požiaru.

Pozor na podvodníkov

 • - pýtajte identifikačnú kartu s fotografiou od donáškovej služby predtým ako ich vpustíte,
 • - od pracovníkov elektrární, plynární a domovej správy žiadajte taktiež preukaz a zistite dôvod prečo sa neohlásili vopred ako je zvykom,
 • - neverte všetkému čo znie až príliš dobre na to, aby to bola pravda napr. dovolenka zadarmo, zbierky na liečenie rôznych chorôb, nízke rizika a vysoké výnosy pri investovaní,
 • - nikdy nedávajte čísla svojich kreditiek, sociálneho poistenia, bankového konta nikomu po telefóne,
 • - nenechajte sa tlačiť do podpisovania čohokoľvek, čítajte všetko pozorne a majte pri sebe niekoho, komu dôverujete, aby všetko skontroloval.

Pomáhajte si navzájom

 • - so svojimi susedmi nažívajte v priateľstve, oni môžu dohliadať na Vašu bezpečnosť, ako vy môžete pomôcť chrániť ich,
 • - požiadajte ich o telefónne čísla domov, či do zamestnania a majte ich vždy po ruke,
 • - ak ste videli niečo, čo Vás znepokojilo, porozprávajte sa s nimi, prípadne s domovým dôverníkom, či správcom,
 • - ak máte podozrenie, oznámte to polícií prostredníctvom linky 158 prípadne na najbližší útvar PZ.
Milí naši seniori...

27.09.2017

Milí naši seniori...

27.09.2017

Zber elektroniky

Vážení občania,

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční dňa 05.10.2017 (štvrtok) od 08:00 hod. V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

Od 08:00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zbierať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

27.09.2017

OZNAM

Obecný úrad v Hrnčiarovciach n/P oznamuje občanom, že v obci prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia, žiadame občanov o prípadné pripomienky k novému verejnému osvetleniu /napr. nedostatok svietidiel na ulici .../.

Svoje pripomienky s udaním adresy /ulica, číslo domu/ žiadame zaslať na mailovú adresu: starosta@hrnciarovce.sksekretariat@hrnciarovce.sk alebo osobne na Obecný úrad v Hrnčiarovciach nad Parnou do 03.10.2017.

05.09.2017

Obec Cífer predáva lukratívne stavebné pozemky v centre obce.

Obec Cífer predáva formou obchodnej verejnej súťaže 5 stavebných pozemkov v centre obce, pri športovej hale. Minimálna cena je 80 €/m2. Termín na predkladanie návrhov súťaže je 13.9.2017 do 16.00 h. Podrobná špecifikácia nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže sú uvedené na webovej stránke obce Cífer www.cifer.sk.

Link: Obec Cífer - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

27.06.2017

Oznam

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P oznamuje občanom obce, že do ich schránok boli doručené tlačivá pre vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu pre zriadenie optickej prípojky /vysokorýchlostný internet, televízia Magio, pevná telef. linka/. Zriadenie optickej prípojky bude plne hradené spoločnosťou Slovak Telekom. Prosíme občanov, aby predmetné tlačivá doručili na Obecný úrad do 14 dní.

V prípade nejasnosti kontaktujte p. Zajaca, t. č. 0918329150.