Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Divadelná kaviareň Jozefa Bednárika

25.02.2015

Divadelná kaviareň Jozefa Bednárika

Divadelná kaviareň Jozefa Bednárika Vás pozýva v nedeľu 8. marca o 18.00 hod. do Kultúrneho domu v Zelenči na slovo prekladané piesňami


Večerom Vás bude sprevádzať Eva Pavlíková a jej hostia:
Eva Matejková
Marián Slovák
Júlia Lukačovičová
Ján Galovič

KD Zeleneč, Vstupenka 10-15 EUR

ROCKOVÁ ZÁBAVA

24.02.2015

ROCKOVÁ ZÁBAVA

V sobotu 28. februára 2015 o 20.00 h vypukne skvelá ROCKOVÁ ZÁBAVA s Jurajom Kupcom, FREEBIRD A RESET. V DK Cífer.

20.02.2015

O Z N A M

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje občanom, že od 20.02.2015 je určené miesto na

VYVÁŽANIA HALUZOVINY

 verejné priestranstvo na Mlynárskej ulici, pri potoku.

18.02.2015

UZNESENIE NA VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou

č. 8/15 zo dňa 17.02.2015

na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou

VYHLASUJE

V zmysle § 18 a, ods. 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Hrnčiarovce nad Parnou.

Voľba sa uskutoční dňa 31.03.2015 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou.


Úplne znenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 8/15 zo dňa 17.02.2015 (pdf,132KB)

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

10.02.2015

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

- Správa Dom smútku (pdf, 467.0 kB) - Pohľady 2 (pdf, 353.8 kB)
- Situácia (pdf, 980.1 kB) - Vizualizácia 1 (pdf, 3.9MB)
- Pôdorys prízemia (pdf, 659.8 kB) - Vizualizácia 2 (pdf, 4.0MB)
- Pohľady 1 (pdf, 353.9 kB) - Vizualizácia 3 (pdf, 3.9MB)

10.02.2015

P O Z V Á N K A

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou srdečne pozýva občanov na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční dňa 17.02.2015 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach n/P.

 

Program: 1/ Schválenie návrhu uznesenia na voľbu kontrolóra obce

07.02.2015

O Z N A M

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov dňa 21. februára 2015 /sobotu/ o 18.00 hod. na predstavenie muzikálu

Chrám Matky Božej


do kultúrneho domu v Hrnčiarovciach nad Parnou. Pre obyvateľov Hrnčiaroviec n/P sú lístky zdarma a záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P do 13. februára 2015. 

21.01.2015

O Z N A M

Obec Hrnčiarovce nad Parnou ako príslušný správca dane z nehnuteľností oznamuje, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani  za psa, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla v r. 2014 nehnuteľnosť alebo došlo k zmene prevodu vlastníctva nehnuteľností napr. predajom, darovaním, stavebné povolenie, kolaudácia a pod. Podať daňové priznanie je možné do konca 02. februára 2015.

Zároveň upozorňujeme občanov,  ktorí nadobudnú nehnuteľnosť počas roka dedením, že daňová povinnosť im vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia.

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015

22.12.2014

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015

16.11.2014

Výsledky volieb

Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 v obci HRNČIAROVCE nad Parnou

STAROSTA obce:Počet hlasov:
1/ Ing. Jaroslav Kráľovič400
2/ Ing. Jozef Šajbidor312
3/ PhDr. Bystrík Tomly347

 

Obecné zastupiteľstvo:Počet hlasov:
 1/ Jana Babicová537
 2/ PhDr. Bystrík Tomly534
 3/ Mgr. Elena Kátlovská467
 4/ Ing. Štefan Hrašna455
 5/ Ing. Terézia Račková430
 6/ RNDr. Monika Kopecká, PhD.416
 7/ Viliam Kochajda385
 8/ Štefan Cíferský328
 9/ Ľubomír Konečný324

 

Náhradníci:Počet hlasov:
10/ Zuzana Rapantová322
11/ Miloš Zolvík313
12/ Zuzana Hanicová312
13/ Dušan Kralovič310
14/ Ľuboš Brezina302
15/ Marcel Škorec297
16/ Ing. Rastislav Mrva264
17/ Ján Zápražný264
18/ František Maár257

Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 v obci HRNČIAROVCE nad Parnou (pdf, 84KB)