Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

24.03.2015

Oznam

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje občanom, že zberný dvor na Cintorínskej ulici bude otvorený každú sobotu v čase od 8.30 do 11.30 hod. do odvolania.

Plagát Koncert

19.03.2015

Koncert

Obec Zeleneč, Farnosť Zeleneč, Nadácia Jozefa Bednárika a Z-art Vás pozýva na 

Koncert fenomenálnych umelcov a spevákov


Kostol Narodenia Panny Márie v Zelenči 26.04.2015 o 18:00

20.02.2015

O Z N A M

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje občanom, že od 20.02.2015 je určené miesto na

VYVÁŽANIA HALUZOVINY

 verejné priestranstvo na Mlynárskej ulici, pri potoku.

18.02.2015

UZNESENIE NA VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou

č. 8/15 zo dňa 17.02.2015

na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo Obce Hrnčiarovce nad Parnou

VYHLASUJE

V zmysle § 18 a, ods. 2, Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Hrnčiarovce nad Parnou.

Voľba sa uskutoční dňa 31.03.2015 o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou.


Úplne znenie Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 8/15 zo dňa 17.02.2015 (pdf,132KB)

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

10.02.2015

Dom smútku – sprievodná správa, projektová dokumentácia a vizualizácie

- Správa Dom smútku (pdf, 467.0 kB) - Pohľady 2 (pdf, 353.8 kB)
- Situácia (pdf, 980.1 kB) - Vizualizácia 1 (pdf, 3.9MB)
- Pôdorys prízemia (pdf, 659.8 kB) - Vizualizácia 2 (pdf, 4.0MB)
- Pohľady 1 (pdf, 353.9 kB) - Vizualizácia 3 (pdf, 3.9MB)
Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015

22.12.2014

Harmonogram vývozu KO a TRIEDENÉHO ZBERU na rok 2015

16.11.2014

Výsledky volieb

Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 v obci HRNČIAROVCE nad Parnou

STAROSTA obce:Počet hlasov:
1/ Ing. Jaroslav Kráľovič400
2/ Ing. Jozef Šajbidor312
3/ PhDr. Bystrík Tomly347

 

Obecné zastupiteľstvo:Počet hlasov:
 1/ Jana Babicová537
 2/ PhDr. Bystrík Tomly534
 3/ Mgr. Elena Kátlovská467
 4/ Ing. Štefan Hrašna455
 5/ Ing. Terézia Račková430
 6/ RNDr. Monika Kopecká, PhD.416
 7/ Viliam Kochajda385
 8/ Štefan Cíferský328
 9/ Ľubomír Konečný324

 

Náhradníci:Počet hlasov:
10/ Zuzana Rapantová322
11/ Miloš Zolvík313
12/ Zuzana Hanicová312
13/ Dušan Kralovič310
14/ Ľuboš Brezina302
15/ Marcel Škorec297
16/ Ing. Rastislav Mrva264
17/ Ján Zápražný264
18/ František Maár257

Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 v obci HRNČIAROVCE nad Parnou (pdf, 84KB)

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - plagát

18.06.2014

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

10.02.2014

Oznam Okresného dopravného inšpektorátu

Okresný dopravný inšpektorát v Trnave si Vás touto cestou dovoľuje informovať o novelách a úpravách zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri pohybe chodcov po vozovkách ciest v obciach za zníženej viditeľnosti, kde je nevyhnutné, aby boli všetci občania jednotlivých miest a obcí v čo najvyššej možnej miere informovaní o tom, že podľa § 52 ods. 3 citovaného zákona „Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev“.

06.01.2014

AUTOBUSY DO OUTLETU