Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

OBECNÝ GULÁŠ

07.06.2018

OBECNÝ GULÁŠ

zasadnutie obecného zastupiteľstva

07.06.2018

POZVÁNKA

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2018 /streda/ o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou, s nasledovným programom:

 

1. Schválenie záverečného účtu obce
2. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb
3. Schválenie volebného obvodu, volebných okrskov a určenie počtu poslancov
4. Schválenie rozpočtových opatrení
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti
6. Prejednanie umiestnenia obecnej knižnice
7. Informácia o priebehu JPU Pri sade
8. Informácia o miestnej akčnej skupine MAS 11 plus
9. Rôzne
10. Diskusia

INDIÁNSKÝ DEŇ DETÍ

28.05.2018

INDIÁNSKÝ DEŇ DETÍ

Tanečný krúžok Hrnček

24.05.2018

Tanečný krúžok Hrnček

09.05.2018

Dotazník

Dotazník (v oblasti sociálnych služieb) ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Hrnčiarovce nad Parnou na roky 2018 – 2022

Vážení občania,

prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je potrebný pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Hrnčiarovce nad Parnou na roky 2018 – 2022. Výstup z dotazníka bude použitý pri tvorbe tohto dokumentu a bude i jeho súčasťou. Dotazník je anonymný.

Online dotazník stačí vyplniť a kliknúť na tlačidlo odoslať. Vyplnený dotazník sa automaticky odošle na e-mailovú schránku spracovateľa. Dotazník vyplnte najneskôr do 14.05.2018.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceVvQ_ze9shDwKUcj_qOAX0c6PRx5QDZ0gdIq-e18Zvc--Jg/viewform?usp=sf_link

Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Hrnčiarovská 7čka

03.05.2018

Hrnčiarovská 7čka

Voľné pracovné miesta

03.05.2018

Voľné pracovné miesta

ŽOS Trnava, a.s.

Dokument: Voľné pracovné miesta (pdf, 161KB)

Plagát

25.04.2018

Futbalový zápas výber starostov Slovensko : Nemecko

26.mája o 11:00 h sa uskutoční na štadióne Antona Malatinského v Trnave medzinárodný futbalový zápas výberu starostov SLOVENSKO : NEMECKO

12.04.2018

Uvítanie do života

12.04.2018

MIER SA ZAČÍNA MNOU

Festival “MIER SA ZAČÍNA MNOU” vo Viedni 29.4.2018 http://www.miersazacinamnou.sk