Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

18.11.2014

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 26.11.2014 sa o 19.00 hod. v kultúrnom dome uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program:

1. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015

2. Schválenie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hrnčiarovce nad Parnou

3. Schválenie VZN o dani z nehnuteľností

4. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. Riešenie havarijného stavu obecnej budovy na ul. Sv. Martina 69

6. Rôzne

16.11.2014

Výsledky volieb

Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 v obci HRNČIAROVCE nad Parnou

STAROSTA obce:Počet hlasov:
1/ Ing. Jaroslav Kráľovič400
2/ Ing. Jozef Šajbidor312
3/ PhDr. Bystrík Tomly347

 

Obecné zastupiteľstvo:Počet hlasov:
 1/ Jana Babicová537
 2/ PhDr. Bystrík Tomly534
 3/ Mgr. Elena Kátlovská467
 4/ Ing. Štefan Hrašna455
 5/ Ing. Terézia Račková430
 6/ RNDr. Monika Kopecká, PhD.416
 7/ Viliam Kochajda385
 8/ Štefan Cíferský328
 9/ Ľubomír Konečný324

 

Náhradníci:Počet hlasov:
10/ Zuzana Rapantová322
11/ Miloš Zolvík313
12/ Zuzana Hanicová312
13/ Dušan Kralovič310
14/ Ľuboš Brezina302
15/ Marcel Škorec297
16/ Ing. Rastislav Mrva264
17/ Ján Zápražný264
18/ František Maár257

Výsledky volieb do orgánov samosprávy zo dňa 15.11.2014 v obci HRNČIAROVCE nad Parnou (pdf, 84KB)

27.10.2014

OZNAM

Oznamujeme občanom, že je dočasný zákaz vyvážania haluzoviny na verejné priestranstvo na Mlynárskej ul., pri potoku. Zákaz platí do odvolania.

22.10.2014

Verejná vyhláška

Oznámenie o mieste uloženia písomností:

- Katárína Bendová (jpg, 536KB)

- Róbert Benda (jpg, 554KB)

- Milan Zolvík (jpg, 485KB)

Šansónové večery Jozefa Bednárika

10.10.2014

Šansónové večery Jozefa Bednárika

08.10.2014

OZNAM

Oznamujeme občanom, že cez obec Hrnčiarovce n/P bude v termíne od 14.10.2014 do 28.10.2014 dočasne presmerovaná  premávka z obce Zeleneč do Trnavy a to z dôvodu rekonštrukcie cesty III/06118 v úseku Trnava – Zeleneč.

06.10.2014

Deratizácia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave odporúča  fyzickým aj právnickým osobám vykonať deratizáciu /reguláciu živočíšnych škodcov/ v termíne od 01.10.2014 do 15.11.2014.

Scan1 (jpg, 62kB)

Scan2 (jpg, 62kB)

29.09.2014

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Hrnčiarovciach nad Parnou 15. novembra 2014

 

Zoznam (pdf, 219kB)

08.09.2014

Oznámenie o počte poslancov

Oznámenie

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 27. 08. 2014 č. 65/14 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Hrnčiarovce nad Parnou.

05.09.2014

O Z N A M

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P oznamuje občanom, že zberný dvor na Cintorínskej ulici bude od 06. septembra 2014  otvorený každú sobotu v čase od 8.30 hod. do 11.30 hod.

Cenník:

1 fúrik – 1,- EUR

1 dvojkolesový vozík – 1,50 EUR

1 prívesný vozík – 3,- EUR