Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

2022 Uzemnenie bleskozvodov a odkanalizovanie dažďovej vody

Sú uložené uzemňovacie pásy bleskozvodov do vykopaných rých a následne budú napojené na bleskozvody. Komplet sú napojené dažďové zvody do potrubia na odvod dažďovej vody do vsakovacích jám. Vybúrané sú staré schody a budú spravené nové. Dokončiť treba terénne úpravy a zatrávniť.

Dátum vloženia: 19. 5. 2022 14:55
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 5. 2022 15:19
Autor: Mgr. Jozef Kaman