Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

2022 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Dňa 16.6.2022 v našej farnosti veriaci si pripomenuli sviatok Božieho Tela.

Sviatok Božie telo už oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s kňazom kráčajú ulicami miest a dedín s monštranciou a kúskom premeneného chleba a symbolicky oznamujú svetu tajomstvo Ježišovho tela a krvi, na ktoré sa pri každej omši premieňa chlieb a víno. Sprievod sa postupne zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov

Dátum vloženia: 19. 6. 2022 10:52
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 10. 2022 13:02
Autor: Mgr. Jozef Kaman