Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Farnosť

Správca farnosti: Vdp. Mgr. Jozef Kaman farár

Rímsko-katolícky farský úrad sv. Martina
Kostolná 19
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

tel. 033 - 5548 093

mobil: 0907 723 744

 

Ako vybaviť: Krst

Krst svojho dieťaťa na fare prihlasujú rodičia. Tým sa zaväzujú, že budú svoje dieťa vychovávať  vo viere.

Aké sú podmienky na to, aby mohol byť niekto krstným rodičom?

  1. Zavŕšený 16 rok života (vysluhovateľ sviatosti krstu môže z oprávneného dôvodu pripustiť výnimku)
  2. Aby bol katolík, ktorý bol na prvom svätom prijímaní a prijal sviatosť birmovania
  3. Ak vami navrhovaný krstný rodič s niekým žije v jednej domácnosti (samozrejme okrem príbuzenstva) musí byť riadne sobášený v kostole
  4. Má viesť život primeraný viere a úlohe ktorú má prijať
  5. Nemá byť otcom alebo matkou krstenca (starí rodičia však úlohu krstného rodiča prijať môžu)
  6. Pokrstený ktorý patrí do inej kresťanskej cirkvi (evanjelici, reformovaní...) môže byť pri krste iba svedkom, a to iba spolu s katolíckym krstným rodičom
  7. Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka (takže nie dvaja krstní otcovia a nie dve krstné matky) 

Ako vybaviť: Sobáš

Sobáš treba nahlásiť na farskom úrade, aspoň tri mesiace vopred.

Treba ísť na Matriku do Trnavy, zobrať si so sebou občiansky preukaz a rodný lisť. Tam s Vami spíšu „Žiadosť o uzavretie manželstva“. Ďalšie si povieme pri poučeniach.

Ako vybaviť: Zaopatrovanie chorých

Nahlásiť zaopatrenie chorého môžete kedykoľvek a to buď osobne alebo telefonicky. V prípade  súrneho zaopatrovania, (ak je domáci kňaz neprítomný), môžete volať aj iného kňaza.

Ako vybaviť: Pohreb

Pohreb treba zahlásiť na farskom úrade (najlepšie hneď po obdržaní správy o smrti).  Tí, čo zahlasujú pohreb, majú vedieť, či zomrelý bol zaopatrený sviatosťami, t.j. či bol pri ňom kňaz -  spoveď, sv. prijímanie; (príp. sviatosť pomazania chorých, ak bol zomierajúci v bezvedomí).

Na faru prineste „List o prehliadke mŕtveho“.

Sväté omše

Pondelok – Piatok v zimnom období spravidla o 17.00
  v letnom období spravidla o 18.30
Sobota: 7:30
Nedeľa 8:00, 10:30

Modlitba sv. ruženca vždy 30 min. pred sv. omšou

Litánie  -  v prvú nedeľu v mesiaci o 14:30 h.

V pôstnom období modlitby krížovej cesty vždy v piatok  pred sv. omšou a v nedeľu o 14:30

Spovedanie  v týždni 30 min. pred sv. omšou.

Pred I. piatkom sa spovedá podľa farských oznamov.

Osobnosti

MASÁR  Timotej, SJ - nar. 16. 8 . 1939 v Hrnčiarovciach, vysvätený za kňaza v r. 1975 vo Švajčiarsku.  Osem rokov po vysviacke pracoval vo Vatikánskom rozhlase, v rokoch 1978 - 1983 bo riaditeľom Slovenského oddelenia a liturgických programov. Neskôr viedol duchovné cvičenia a kurzy náboženského vzdelávania dospelých  vo Švajčiarsku, Nemecku i Rakúsku, pôsobil ako duchovný otec Maltézskeho rádu vo Švajčiarsku, prekladá texty do slovenčiny, prispieva do časopisov, novín a rozhlasu.  Primície v rodnej obci mal v roku 1990.  V súčasnosti pôsobí vo Švajčiarsku.

HLÚBIK Ján, SDB - 1896 - 1965 , vyštudoval teológiu v Turíne, pôsobil vo viacerých saleziánskych ústavoch (Šaštín, Hronský Beňadik, Bratislava), od roku 1938 bol riaditeľom saleziánskeho oratŕia v Trnave, kde viedol výstavbu kostola, sociálneho domu a oratória v robotníckej štvrti Kopánka. Prejavil sa ako výnimočný vychovávateľ mládeže a mal veľkú zásluhu na sociálnom povznesení, mravnej a duchovnej obrode celej Kopánky. Svojou obetavosťou a spôsobom práce v mnohom pripomínal sv. Don Bosca, preto sa dodnes o ňom hovorí ako o slovenskom Don Boscovi. Po likvidácii rehoľných spoločností komunistickým režimom bol protiprávne internovaný, väznený, telesne i duševne týraný. V roku 1996 mu mesto Trnava udelilo čestné občianstvo mesta in memoriam.

FORNER , Jozef, SDB - 1905 - 1983, vyučil sa za tlačiara, ale neskôr sa v Slovinsku stal saleziánom. V rokoch 1935 - 1936 založil so svojimi spolubratmi prvú saleziánsku kníhtlačiareň na Slovensku. Následne odišiel do Japonska, kde bol tlačiarenským majstrom v Saleziánskej remeselníckej škole v Tokiu a bol spoluzakladateľom Grafického inštitútu, ktorý ako časť Saleziánskej polytechniky má dodnes v Tokiu dobré meno. Po vážnom zranení ruky pracoval v expedícii saleziánskeho vydavateľstva v Tokiu, kde je aj pochovaný. Jeho príkladný kresťanský život priviedol ku kresťanskej viere mnohých mladých obyvateľov Japonska. Brat Forner sa považuje za prvého slovenského misionára-saleziána v Japonsku.

PALKOVIČ Ferdinand, SDB - 1908 - 1972,  bol významným misionárom. Študoval v Taliansku, Francúzsku, Alžírsku. Kňazskú a pedagogickú činnosť vyvíjal vo viacerých saleziánskych inštitútoch Francúzska, v Tunise, Alžírsku  a Maroku, kde riadil saleziánsky ústav a vyučoval francúzštinu. Zomrel vo francúzskom meste Marseille. Za jeho kňazskú a pedagogickú činnosť mu francúzska vláda udelila štátne vyznamenanie za rozvoj a šírenie francúzskej kultúry Rad akademických paliem.

Kostol Sv. Martina

Kostol Sv. MartinaPodľa dostupných historických údajov Kostol Sv. Martina nechal postaviť uhorský kráľ  Ondrej II., pravdepodobne v roku 1215.

 

Mapa

Mapa

Spoločný obecný úrad

 

Spoločný obecný úrad

Farnosť

Kostol

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Zberný dvor

Otváracie hodiny:

Streda: 16.00 - 18.00 hod.

Sobota: 9.00 - 12.00 hod.

               14.00 - 16.00 hod. 

Harmonogram vývozu odpadu

Mobilná aplikácia

V-obraze

Google playApp store