Menu
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
Obec Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava 1

.

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Na základe žiadosti doručenej z Okresného súdu Trnava, oznamujeme širokej verejnosti možnosť uchádzať sa o funkciu prísediaceho na Okresnom súde v Trnave. Postup pre voľbu prísediaceho je upravený v § 139 a v § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Ku kandidátom navrhovaným na voľbu si obecné zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu príslušného súdu.

 Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:

  • v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov
  • je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho
  • je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • súhlasí so svojou voľbou k Okresnému súdu Trnava.

Podľa § 145 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov. Na základe toho občan, ktorý dosiahol vek 65 rokov, nemôže byť kandidátom na prísediaceho. Tak isto kandidátom by nemal byť občan, ktorý dosiahne tento vek v nasledujúcich 4 rokoch odo dňa návrhu na voľbu.

Predpoklady na voľbu prísediaceho a podmienkou štátneho občianstva SR musí prísediaci súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie prísediaceho. Bezúhonnosť prísediaceho sa preukazuje odpisom z registra trestov, ktorý zabezpečuje predseda súdu. 

Navrhnutý kandidát musí dať súhlas k zvoleniu, preto k výpisu z uznesenia OZ je potrebné pripojiť čestné vyhlásenie a dotazník.

priloha_1___cestne_vyhlasenie_MUV20240002380.pdf 

priloha_2___dotaznik_MUV20240002380.pdf 

 

 

Prílohy

priloha_1___cestne_vyhlasenie_MUV20240002380.pdf

priloha_1___cestne_vyhlasenie_MUV20240002380.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,28 kB

priloha_2___dotaznik_MUV20240002380.pdf

priloha_2___dotaznik_MUV20240002380.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,13 kB
Dátum vloženia: 4. 6. 2024 8:40
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 6. 2024 8:55
Autor: Správca Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mapa

Mapa

.

Zberný dvor

P

           Otváracie hodiny 

 

Harmonogram vývozu odpadu

Vývoz komunálneho odpadu

 

Farnosť

Kostol

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store