Hrnčiarovce nad Parnou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

O nás

Novodobá história poľovníctva sa v Hrnčiarovciach začala písať začiatkom 50-tych rokov,  keď rada MNV 18.6.1951 súhlasila s vytvorením poľovníckej spoločnosti NAPRED. K zakladajúcim členom parili : František Mrva, Pavol Klčovanský, Imrich Šmidovič, Jozef Klčovanský, Augustín Papay, Jozef Kraľovič, Jozef Glos, Pavol Uhlík a Jozef Fekete.

S intenzifikáciou poľnohospodárstva v 70-tych a 80-tych rokoch 20.storočia, ktoré bolo spojené s likvidáciou stromových a kríkových porastov a tiež chemizáciou v poľnohospodárskej veľkovýrobe, aj rekultiváciou potoka sa v chotári obce stav poľovnej zveri začal úmerne znižovať.

Pokým v minulosti úloha poľovníka spočívala v zabránení premnoženia sa zveriny v chotári, v súčasnosti sa poľovnícke združenie venuje predovšetkým starostlivosti o stále sa znižujúci stav poľovnej zveri. Prikrmovanie zveri v zimnom období a starostlivosť o existenčné podmienky počas celého roka sa vracia poľovníkom a občanom obce v podobe príjemných zážitkov pri pozorovaní zveri pri prechádzkach chotárom. Pri prechádzke chotárom obce nie je zriedkavosťou vidieť početnú rodinu srniek, stretnúť skupinku pobehujúcich zajacov, vidieť nádherne sfarbených bažantov alebo vyplašiť nenápadné jarabice.

V súčasnosti Poľovnícke združenie HRNČIAROVCE pracuje pod vedením výboru v zložení:

predseda -  Ing. Rastislav Mrva

tajomník - Ing. Jaroslav Kraľovič

poľovnícky hospodár  - Bc. Rastislav Mrva

finančný hospodár  - Ing. Daniel Hucovič

kynologický referent  - Ing. František Kraľovič

KMPP

Počas každého školského roku je pod hlavičkou SPZ Regionálnej organizácie Trnava vedený krúžok mladých priateľov poľovníctva a ochrany prírody, ktorého vedúcim je Bc. Rastislav Mrva. V krúžku sa mládež oboznamuje so spôsobom života voľne žijúcej zveri a jej životného prostredia. Ďaľej si rozvíja znalosti v poznávaní jednotlivých druhov zvere a ich biotopov ako i správania sa vo voľnej prírode. Členovia sa učia rozoznávať jednotlivé druhy drevín a majú náuku o poľovníckej kynológii, kde rozoznávajú jednotlivé poľovné plemená psov a ich využitie v praxi. Patrí sem aj branná výchova ako odhad vzdialenosti, určovanie azimutu a v neposlednom rade športová streľba zo vzduchovej zbrane.

Na konci školského roka sa môžu členovia zúčastniť súťaže regionálneho kola KMPP o putovný pohár odkiaľ najlepší postupujú na celoslovenské kolo KMPP pod záštitou SPZ SR.

Starostlivosť o voľne žijúcu zver v zimnom období

V zimnom období sa poľovníci starajú o pravideľné prikrmovanie voľne žijúcej zveri, najmä počas vysokej vrstvy snehovej pokrývky, kedy sa zver nedostane k bežne dostupnej potrave na poliach a v lesoch, pričom môže spôsobovať škody na lesných porastoch a ovocných sadoch ako aj viníc ohryzom kôry a mladých výhonkov ihličnanov. Prikrmovanie spočíva v predkladaní najmä objemového a jadrového ako aj dužinatého krmiva a minerálnych lizov. Taktiež sa vykonáva dehelmintizácia raticovej zveri proti parazitárnym ochoreniam. Pri vysokom snehu členovia pomocou techniky prešlapávajú chodníky ku krmným zariadeniam pre ľahšiu dostupnosť zveri ku krmivu.

Členovia poľovníckej stráže spolu s členmi PZ zabezpečujú zveri kľud pravideľným monitorovaním revíru a tlmením predátorov v zmysle zákona o poľovníctve ako aj pytlačiacich psov a mačiek.