Hasiči

Hasiči

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Z histórie požiarneho zboru

 

hasiciÚlohou hasičského zboru bolo poskytovať pomoc pri živelných pohromách. Okrem hasenia požiarov hasiči pomáhali aj pri záchranných prácach počas povodní. Zúčastňovali sa súťaží hasičských družstiev. Pri rôznych slávnostných príležitostiach usporadúvali kultúrne programy, zábavy, majálesy, hrávali divadelné predstavenia. Robili poriadkovú službu a čestnú stráž pri rôznych spoločenských a cirkevných slávnostiach. V neposlednom rade vykonávajú požiarnu prevenciu v budovách a prevádzkach.

Udalosti :

1927 (15.august)  - založený Dobrovoľný hasičský zbor v Hrnčiarovciach

1933  - najväčší požiar pri výtavbe asfaltovej cesty - zhorelo 10 stodôl a 15 stohov slamy

1937  - zaobstaranie zástavy, ktorú vyšívali v Bratislave

1948  - premenovanie na Dobrovoľný zväz požiarnej ochrany

1953  - vyhorela požiarna zbrojnica v strede obce

1956  - najväčšia povodeň

1966  - získanie nových priestorov v budove vtedajšieho MNV pri potoku - kde sú dodnes

1967  - 40.výročie - Dvojtýždeň požiarnej ochrany - zúčastnilo sa 5000 ľudí

 

Velitelia :

Timotej Lehotay  1927 - 1930

Ambróz Račko  1930 - 1931

Jozef Ohrablo  1931 - 1939

Rudolf Račko  1939 - 1949

Karol Hrašna  1987 - 1991

 

Predsedovia :

Rudolf Račko  1927 -

Ján Forner  1948 -

Štefan Račko 1970 - 1986

Lýdia Hrašnová  1987 - 1991

Štefan Zolvík  1991 -

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK