Hrnčiarovce nad Parnou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

800,00 EUR

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Ľuboš Križan

28. 11. 2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Neuvedené

Providium s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

28. 11. 2023

Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva

Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva

Neuvedené

Providium s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

27. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku

600,00 EUR

Služby pre seniorov, n.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

22. 11. 2023

Rámcová zmluva o dielo

Rámcová zmluva o dielo

Neuvedené

ProfiHeat, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

14. 11. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí fin.príspevku

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí fin.príspevku

49 614,00 EUR

Miestna akčná skupina 11 PLUS

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

8. 11. 2023

Nájomná zmluva - Cízlová

Nájomná zmluva - Cízlová

Neuvedené

Eva Cízlová

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

31. 10. 2023

Zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škod

123,00 EUR

Generali

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

30. 10. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

SUPRATEK s.r.o

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

25. 10. 2023

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia-Tajomstvá vianočného krbu

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia-Tajomst

2 200,00 EUR

Divadlo komédie

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

19. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí FPP soc.služby, podľa §75,77,78 zákona č.448/2008 Z.z.

Zmluva o poskytnutí FPP soc.služby, podľa §75,77,7

2 508,00 EUR

Platanum

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

11. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

51 252,00 EUR

Miestna akčná skupina 11 PLUS

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

5. 10. 2023

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODP

Neuvedené

ŽP EKO QELET a.s.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

2. 10. 2023

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvl

4 356,96 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

21. 9. 2023

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODSTRAŇOVANIA A UMIESTŇOVANIA VOZIDIEL NA URČENÉ PARKOVISKO

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODSTRAŇOVANIA A UMIESTŇOVANIA

Neuvedené

AUTOVRAKOVISKO s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

19. 9. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB

1 700,00 EUR

JURA audit, s.r.o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

21. 8. 2023

Zmluva AJ Metal Design

Zmluva AJ Metal Design

1 000,00 EUR

AJ Metal Design a.s.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

15. 8. 2023

Zmluva o dielo č. 2023/08/01

Zmluva o dielo č. 2023/08/01

52 225,36 EUR

CS, s. r. o.

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

21. 7. 2023

Zmluva o dielo-Zmena 09/2023 ÚP Hrnčiarovce n/P

Zmluva o dielo-Zmena 09/2023 ÚP Hrnčiarovce n/P

1 600,00 EUR

Ing.arch.Eva Krupová

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

4. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z302091CYP2-91-108

57 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

30. 6. 2023

Nájomná zmluva - Svitek 2023

Nájomná zmluva - Svitek 2023

120,00 EUR

Mário Svitek

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

30. 6. 2023

Nájomná zmluva - Tešlárová 2023

Nájomná zmluva - Tešlárová 2023

100,00 EUR

Eva Tešlárová

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 6. 2023

Zmluva o dielo č. 1/2023 uzatvorená v rozsahu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Zmluva o dielo č. 1/2023 uzatvorená v rozsahu pod

2 500,00 EUR

BÁNOVSKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

29. 6. 2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva-v rámci výzvy MIRRI č. 2/2023/SRR

1,00 EUR

Miestna akčná skupina 11 PLUS

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

23. 6. 2023

2023/OBC/R/S/TT/0299 o poskytnutí účelovej dotácie

2023/OBC/R/S/TT/0299 o poskytnutí účelovej dotácie

1 150,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 263