Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Stránka

  • 1

Profil verejného obstarávateľa

Obec Hrnčiarovce nad Parnou je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Hrnčiarovce nad Parnou na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Hrnčiarovce nad Parnou v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

  1. - zákazky nadlimitné,
  2. - zákazky podlimitné,
  3. - zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Oficiálny názov: Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Adresa: Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou

IČO: 34 007 521

DIČ: 2021149845

Banka: UniCredit Bank

Účet: 6603681009/1111

Telefón: 033 5548397

Fax: 033 5548397

E-mail: sekretariat@hrnciarovce.sk

Web:

Verejný obstarávateľ obec Hrnčiarovce nad Parnou podľa §44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. informuje o výsledku vyhodnotenia ponúk:
1. CS, s. r. o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava – úspešný uchádzač
2. STAVEKO stavebno montážna firma, Benkova 13, 949 02 Trnava

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK