Zmluvy

307
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Detská duša, OZ, Pod Horou 233/3, 972 43 Zemianske KostoľanyZmluva o nájme nehnuteľnosti15.06.2017
BALUX LG, s.r.o., Školská 49, Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb31.05.2017
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Oprava krytu vjazdu na ulicu Športová23.05.2017
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Oprava krytu Mlynárska ulica ČS123.05.2017
OBORIL, s. r. o., 917 01 Trnava, Chovateľská cesta 8060/2/AZMLUVA „O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB„ PZ/OÚ/2017“02.05.2017
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná IO, 921 79 PiešťanyZMLUVA Č. 881117003.04.2017
Unistav Teplička , spol. s r. o., ul. Fatranská 1326 124 ,013 01 Teplička nad VáhomDodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia a dostavba Domu smútku“27.03.2017
Ateliér DV, s. r. o.,Botanická 44, 917 08 TrnavaRekonštrukcia a dostavba domu smútku Hrnčiarovce p. č. 1256, 1254, 1257, 1428, k. ú. Hrnčiarovce – projekt interiéru22.03.2017
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva o poskytnutí dotácie440007.03.2017
Ing.arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (č.AO 1005 AA), Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaZMLUVA O DIELO č. 04/201706.03.2017
ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská ul. 2, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva21.02.2017
Ing. Miroslav Polonec, odborné činnosti v stavebníctve, Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaMANDÁTNA ZMLUVA13.02.2017
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo31.01.2017
Mgr. Tomáš Cíferský, Nová 6689/6, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpnu zmluva13.01.2017
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11Zmluva o termínovanom úvere 06/007/16 (Dom smútku)20000009.01.2017
Ing. František Královič, Cintorínska uk. č. 78, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouDODATOK č. 4 k Nájomnej zmluve 1/2007 zo dňa 08.01.200709.01.2017
BALUX LG, s.r.o.,Školská 49 Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb05.01.2017