Zmluvy

233
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Miloslav Solčány, rod. SolčányKúpnu zmluvu20.11.2015
Mária Šestáková, rod. OrlickáKúpna zmluva18.11.2015
Hrašna Dušan, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 11.1.200616.11.2015
Bednár Rastislav, Bednárová Denisa, rod. Gregoríková bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 28.11.201109.11.2015
Kurková Anna, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 2.11.201009.11.2015
Pekar Marek a manželka Pekarová Jana rod.Trnavská, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.5 k nájomnej zmluve zo dňa 20.02.200309.11.2015
Marková Zuzana, rod. Forrová, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.4 k nájomnej zmluve zo dňa 30.6.200406.11.2015
Melicherová Jana, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18Dodatok č.2 k nájomnej zmluve zo dňa 15.12.201106.11.2015
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo06.11.2015
SportReal Nitra s.r.o., Pražská 2, 949 11 NitraZmluva o dielo číslo: 2310/201530.10.2015
Procházková Oľga, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18ZMLUVU O NÁJME BYTU27.10.2015
Bocán&Bocánová architects, s.r.o.,Hlboká 22, 91701 TrnavaZMLUVA O DIELO – č.: 20151014642014.10.2015
Ing.Veronika Tibenská, ul. Ľ.Podjavorinskej 16, 917 01 TrnavaZMLUVA / 2015-201609.10.2015
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 219/11, 01011 ŽilinaZmluva o bežnom účte09.10.2015
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELO180006.10.2015
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo35495.1123.09.2015
Ľuboš Križan, Štefánikova 22, 917 01 TrnavaDodatok č. 1. k ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV zo dňa 28.02.201422.09.2015