Zmluvy

270
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Oprava krytu Mlynárska ulica ČS123.05.2017
OBORIL, s. r. o., 917 01 Trnava, Chovateľská cesta 8060/2/AZMLUVA „O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB„ PZ/OÚ/2017“02.05.2017
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná IO, 921 79 PiešťanyZMLUVA Č. 881117003.04.2017
Unistav Teplička , spol. s r. o., ul. Fatranská 1326 124 ,013 01 Teplička nad VáhomDodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia a dostavba Domu smútku“27.03.2017
Ateliér DV, s. r. o.,Botanická 44, 917 08 TrnavaRekonštrukcia a dostavba domu smútku Hrnčiarovce p. č. 1256, 1254, 1257, 1428, k. ú. Hrnčiarovce – projekt interiéru22.03.2017
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva o poskytnutí dotácie440007.03.2017
Ing.arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (č.AO 1005 AA), Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaZMLUVA O DIELO č. 04/201706.03.2017
ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská ul. 2, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva21.02.2017
Ing. Miroslav Polonec, odborné činnosti v stavebníctve, Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaMANDÁTNA ZMLUVA13.02.2017
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo31.01.2017
Mgr. Tomáš Cíferský, Nová 6689/6, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpnu zmluva13.01.2017
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, 010 11Zmluva o termínovanom úvere 06/007/16 (Dom smútku)20000009.01.2017
Ing. František Královič, Cintorínska uk. č. 78, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouDODATOK č. 4 k Nájomnej zmluve 1/2007 zo dňa 08.01.200709.01.2017
BALUX LG, s.r.o.,Školská 49 Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb05.01.2017
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 2/201729.12.2016
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany ,Jarmočná 3, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELO19.12.2016
MAPA Slovakia Digital, s. r. o.,Dvojkrížna 49 821 06 BratislavaZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. MSD_Hrnčiarovce nad Parnou_0116.12.2016