Zmluvy

307
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva28.02.2019
Občianske združenie HERCI Z HRNCA, Farská 39, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva28.02.2019
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hrnčiarovce nad Parnou, Kostolná 19, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva28.02.2019
Bc. Simona Munková - REGISZmluva o vyradení registratúrnych záznamov z registratúry Obecného úradu Hrnčiarovce nad Parnou23.01.2019
Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,Poistná zmluva č.: 240662146318.01.2019
ENVI-PAK, a.s. , Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. ZSE231120182128.12.2018
Na trati, OZ, Veterná 6555/24, 917 01 TrnavaZmluva o nájme nehnuteľnosti21.12.2018
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 29828720.12.2018
Martina Kankarová, Bufet ZÁKRUTA Cintorínska 46, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluvu o dodávke stravy20.12.2018
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 BratislavaZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. budúceho oprávneného: 181151-170356T13200-ZBZ_VB19.12.2018
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 BratislavaZmluva o budúcej kúpnej zmluve ev. č. budúceho kupujúceho: 181152-L13.0304.17.0001-ZBZ_KZ19.12.2018
Poľnohospodárske družstvo Zeleneč, Družstevná 716, 919 21 ZelenečNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 036/O11.12.2018
Bednár Rastislav, bytom Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18NÁJOMNÁ ZMLUVA07.12.2018
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO14.11.2018
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 BratislavaZmluva 12183072506.11.2018
Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO26.10.2018
Ľubica HegyeshálmiováNÁJOMNÁ ZMLUVA12.10.2018