Zmluvy

270
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 26723806.12.2013
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu06.12.2013
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu06.12.2013
Citová Františka, Kaštanová 1269, 56501 Choceň, Česká republikaKúpnu zmluvu12.11.2013
Predávajúci v 1. - 17. radeKúpnu zmluvu12.11.2013
Visions, s.r.o., J. Bottu 2, 917 01 TrnavaZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB170015.10.2013
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec-Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELO180008.10.2013
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 TrnavaZMLUVA O DIELO19.09.2013
CS, s.r.o., Coburgova 84, Trnava 917 02Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.: 2013/05/0113.09.2013
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Zmluva o dielo27.08.2013
Johns Manville Slovakia, a. s., Strojárenská 1, 917 99 TrnavaKúpna zmluva18.07.2013
Viliam Ádi, Hliníky 5109/33, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouKúpna zmluva08.07.2013
ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou,Cíferská ul. 2, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva14.06.2013
Občianske združenie CYKLOKLUB Hrnčiarovce, Cíferská 35, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce150012.06.2013
HRT s.r.o., Skladová 3/691, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO č. 3/201331.05.2013
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouDotácie z rozpočtu obce na rok 2013210030.05.2013
CS,s.r.o., Coburgova 84,Trnava 917 02ZMLUVA O DIELO16.05.2013