Zmluvy

272
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO14.11.2018
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 BratislavaZmluva 12183072506.11.2018
Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, 917 01 TrnavaZMLUVA O DIELO26.10.2018
Mgr. Mária Greta Bleho , rodné priezvisko Blehov, Nová 24, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBY11.09.2018
BALUX LG, s.r.o. Školská 49 Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb07.09.2018
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO14.08.2018
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO14.08.2018
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO14.08.2018
CS, s.r.o. Strojárenská 5487, Trnava 917 02Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2018/07/0810.08.2018
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02ZMLUVA O DIELO25.07.2018
STEFER, s.r.o., Kapitulská 17, 917 00 Trnava, zapísaná v OR OSZMLUVA O DIELO13.07.2018
BALUX LG, s.r.o., Školská 49 Smrdáky, 906 03Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb02.07.2018
FIRECONTROL SAFETY s. r. o., Špačinská cesta 91, 917 02 TrnavaZmluva o poskytovaní služieb č. 59/06/2018 uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o poskytovaní činností technika požiarnej ochrany a bezpečnostnotechnickej služby29.06.2018
GastroRex s.r.o.,Mlynské Luhy 80, 821 05 BratislavaKÚPNA ZMLUVA26.06.2018
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNÉHO VODOVODU20.06.2018
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyZMLUVA O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE20.06.2018
Ing.arch. Eva Krupová, Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaZMLUVA O DIELO č.: 08/201804.06.2018