Zmluvy

172
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu18.10.2016
Trimel s.r.o., Jána Smreka 22, 841 07 BratislavaMANDÁTNA ZMLUVA14.10.2016
Ľubica Hegyeshálmiová, Hrnčiarovce nad Parnou, ul. Alejova 4NÁJOMNÁ ZMLUVA22.09.2016
Anna Kurková, Mlynárska 18, Hrnčiarovce nad ParnouNÁJOMNÁ ZMLUVA21.09.2016
Unistav Teplička, s.r.o., ul. Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad VáhomZmluva o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia a dostavba domu smútku“30.08.2016
Pešková Katarína, Mlynárska 18, Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVU O NÁJME BYTU01.08.2016
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 HlohovecC4 - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 201625.07.2016
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č. 06/004/1621.07.2016
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 ŽilinaDohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 06/004/1621.07.2016
Denisa Trnková Detské centrum Filly, Tonkovce 755, 930 38 Nový ŽivotDohodu o urovnaní podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka30.06.2016
NATUR-PACK, a.s.,Ružová dolina 6, 821 08 BratislavaZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV29.06.2016
Zuzana Marková, Hrnčiarovce nad Parnou, Mlynárska 18NÁJOMNÁ ZMLUVA10.06.2016
Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec - Piešťany,Jarmočná 3, 920 01 HlohovecZMLUVA O DIELO17.05.2016
Monika Hovorková, Drobná 6, Hrnčiarovce nad ParnouZMLUVU O NÁJME BYTU29.04.2016
CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava 917 02Výstavba 8 parkovacích miest pred ZŠ a MŠ na ulici Kostolnej v obci Hrnčiarovce nad Parnou27.04.2016
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb22.04.2016
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,82108 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb22.04.2016