Zmluvy

296
DodávateľNázov / Predmet zmluvySumaZverejnené
T-TEAM, s.r.o., architektonická a projektová kancelária Lomonosovova 6 917 08 TrnavaMANDÁTNA ZMLUVA25.03.2019
Ing. arch. Eva Krupová, autorizovaný architekt (č.AO 1005 AA) Lomonosovova 6, 917 08 TrnavaZMLUVA O DIELO č.: 01/201925.03.2019
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 960024948021.03.2019
myBenefit s.r.o., Jiráskova 6044/22, 917 02 TrnavaZmluva o nájme15.03.2019
ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská ul. 2, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva08.03.2019
Rozália Kralovičová, rod. Zaťková, trvale bytom Hliníky 5093/3, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZámenná zmluva07.03.2019
Melánia Surová, J. Alexyho 21, Hrnčiarovce nad ParnouNÁJOMNÁ ZMLUVA07.03.2019
Dychová hudba HRNČAROVANI, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva28.02.2019
Občianske združenie HERCI Z HRNCA, Farská 39, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva28.02.2019
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Hrnčiarovce nad Parnou, Kostolná 19, 919 35 Hrnčiarovce nad ParnouZmluva28.02.2019
Bc. Simona Munková - REGISZmluva o vyradení registratúrnych záznamov z registratúry Obecného úradu Hrnčiarovce nad Parnou23.01.2019
Generali Poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,Poistná zmluva č.: 240662146318.01.2019
ENVI-PAK, a.s. , Galvaniho 7/B, 821 04 BratislavaZmluva č. ZSE231120182128.12.2018
Na trati, OZ, Veterná 6555/24, 917 01 TrnavaZmluva o nájme nehnuteľnosti21.12.2018
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny, číslo 29828720.12.2018
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 BratislavaZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN ev. č. budúceho oprávneného: 181151-170356T13200-ZBZ_VB19.12.2018
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 816 47 BratislavaZmluva o budúcej kúpnej zmluve ev. č. budúceho kupujúceho: 181152-L13.0304.17.0001-ZBZ_KZ19.12.2018