Zmluva

Obstarávateľ
Obec Hrnčiarovce nad Parnou, Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Dodávateľ
Rozália Kralovičová, rod. Zaťková, trvale bytom Hliníky 5093/3, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Názov / Predmet zmluvy
Zámenná zmluva
Dátum
07.03.2019
Dátum účinnosti
08.03.2019
Zverejnené
07.03.2019
Príloha textová verzia

Späť