Obec Hrnčiarovce nad Parnou > Zelená infraštruktúra

Zelená infraštruktúra

Obec Hrnčiarovce nad Parnou podpísala zmluvu s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Integrovaného operačného programu a za spolufinancovania Európskym fondom regionálneho rozvoja. Výška nenávratného finančného príspevku je 79322,09 €, spolufinancovanie obce činí 4174,85 €. Z týchto prostriedkov bude vybudovaná parková zóna na verejnom priestranstve nachádzajúcom sa medzi Mlynárskou ulicou a potokom Parná, oproti obecným bytovkám. Projekt sa bude realizovať približne v prvej polovici roka 2019.