Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2019

23.1.2019

6.3.2019

10.4.2019

22.5.2019

26.6.2019

28.8.2019

9.10.2019

20. resp. 27.11.2019 – pracovná porada príprava rozpočtu

11.12.2019