Obec Hrnčiarovce nad Parnou > Voľby prezidenta SR 2019

Voľby prezidenta SR 2019

O Z N Á M E N I E

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Hrnčiarovce nad Parnou určuje

- na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a

- na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

emailovú adresu: sekretariat@hrnciarovce.sk

 

  24.01.2019

  14.01.2019