Obec Hrnčiarovce nad Parnou > Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

OZNÁMENIE

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Hrnčiarovce nad Parnou určuje

- na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a

- na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

emailovú adresu: sekretariat@hrnciarovce.sk