Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

BIELOKOSTOLSKÝ DEŇ S MUFUZOU

30.05.2019

BIELOKOSTOLSKÝ DEŇ S MUFUZOU

Havajský MDD

28.05.2019

HAVAJSKÝ MDD

18.05.2019

UKONČENIE ZBERU HALUZOVINY NA MLYNÁRSKEJ ULICI

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 16.5.2019 platí ZÁKAZ vývozu haluzoviny na zberné miesto pri potoku na Mlynárskej ulici. Doterajšie zberné miesto je určené pre realizáciu parkovej úpravy v rámci projektu ,,Zelená infraštruktúra“. Nové zberné miesto pre haluzovinu bude v novom zbernom dvore vedľa družstva.

Do kolaudácie a určenia otváracích hodín nového zberného dvora si treba odber haluzoviny dohodnúť individuálne na obecnom úrade.

Na ostatný biologický materiál vrátane trávy a burín sú určené kompostéry. Občania, ktorí si doteraz kompostér nevyzdvihli, sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.

Deň matiek

07.05.2019

Deň matiek

02.05.2019

POZVÁNKA

02.05.2019

Oznámenie o zániku mandátu starostu obce

Obecný úrad Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje občanom, že dňa 30. 4. 2019 sa Ing. Jaroslav Kráľovič vzdal mandátu starostu obce. Zároveň ku dňu 25. 4. 2019 odvolal Ing. Teréziu Račkovú z funkcie zástupcu starostu na jej vlastnú žiadosť. Dňa 26. 4. 2019 bola do funkcie zástupcu starostu vymenovaná RNDr. Monika Kopecká, PhD., ktorá bude štatutárnym zástupcom obce do vykonania nových volieb starostu obce. Termín nových volieb v zmysle platnej legislatívy na základe žiadosti obce stanoví predseda NR SR Andrej Danko. 

Plagát

02.05.2019

Hrnčiarovská 7čka

22.04.2019

Cestovné poriadky platné od 14.04.2019

STAVANIE MÁJA

22.04.2019

STAVANIE MÁJA