Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Návod na zloženie kompostéra

09.03.2019

Návod na zloženie kompostéra

Obrázok: Návod na zloženie kompostéra (pdf, 242KB)

28.02.2019

P O Z V Á N K A

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na    zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční

 

dňa 06.03.2019 /streda/ o 18.00 hod.

 

v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou s nasledovným programom:

 

 

1/ Schválenie dodatku – Spoločný obecný úrad.

2/ Prerokovanie žiadosti o zámenu pozemkov – Mrva Gordon group.

3/ Schválenie zmluvy Rozália Královičová.

4/ Schválenie nájomnej zmluvy p. Koleno.

5/ Prerokovanie žiadosti o mimoriadnu dotáciu k 155. výročiu založenia Dychovej hudby Hrnčarovani.

6/ Prerokovanie žiadosti o vybudovanie  detského  ihriska.

7/ Prerokovanie nájomnej zmluvy pre OZ Hrnček.

8/ Prerokovanie zmeny pomeru platenia energií OZ Na trati.

9/ Prerokovanie opätovného  podanie žiadosti o prenájom –

p. Svetová.

10/ Prerokovanie žiadosti nájomcu športovej haly – oprava dlažby

v šatniach.

11/ Prerokovanie návrhov na výstavbu schodiska bývala  škôlka.

12/ Diskusia.

13/ Rôzne.

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hrnčiarovce nad Parnou

01.02.2019

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Obec Hrnčiarovce nad Parnou sa zapojila do projektu  „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Hrnčiarovce nad Parnou“ 

Čítať ďalej…

Dychová hudba Hrnčarovani

01.02.2019

Dychová hudba Hrnčarovani

03.12.2018

Cestovný poriadok autobusovej dopravy Senec - Hrnčiarovce n/P - Trnava a späť. 2018 - 2019.

03.12.2018

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej

Výsledky komunálnych volieb 2018

11.11.2018

Výsledky komunálnych volieb 2018

20.10.2018

Obecná knižnica

Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica v Hrnčiarovciach n/P bola presťahovaná do budovy bývalej MŠ v Hrnčiarovciach n/P, ul. Sv. Martina č. 69, 1. poschodie. Obecná knižnica je otvorená každú stredu od 13.30 hod. do 17.30 hod.
obrazok

23.09.2018

Výzva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave vyzýva občanov vykonať deratizáciu /reguláciu živočíšnych škodcov/ v termíne od 01.10.2018 do 15.11.2018. 

19.09.2018

Obec Majcichov hľadá na TPP

Obec Majcichov hľadá na TPP vyučenú kuchárku ako i pomocnú kuchárku do školskej jedálne s nástupom ihneď. V prípade záujmu môžete kontaktovať starostu obce Majcichov, kontakt: 0907407804, alebo riaditeľa základnej školy Majcichov.