Obec Hrnčiarovce nad Parnou > Voľný čas > Kultúrne a spoločenské akcie

Kultúrne a spoločenské akcie na rok 2017

25.02.2017 – Pochovávanie basy

26.03.2017 – Uvítanie do života

30.04.2017 – Stavanie mája

05.05.2017 – Kladenie vencov k pomníku padlých

14.05.2017 – Deň matiek

03.06.2017 – MDD

17.06.2017 – Obecný guláš

24.06.2017 – Hrnčiarovská 7-čka

08.10.2017 – Úcta k starším

11.11.2017 – Hodová zábava

03.12.2017 – Mikuláš

09.12.2017 – Vianočné trhy

17.12.2017 – Vianočný koncert