Obec Hrnčiarovce nad Parnou > Komunálne voľby 2018

Komunálne voľby 2018

Voľby

V obci Hrnčiarovce n/P  vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 10.11.2018 bolo:
- Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov  1875
- Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní   1086  
  čo je                                                                57,92 %

  10.01.2019

Voľby

Dokument: Výsledky komunálnych volieb 2018 (pdf, 48KB)

 

  11.11.2018

Voľby

Dokument: Zoznam kandidátov na starostu (pdf,22Kb)

Dokument: Zoznam kandidátov do Obecného zastupiteľstva (pdf, 43Kb)

 

  25.09.2018

OZNÁMENIE

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ing. Jaroslav Kráľovič, starosta  obce Hrnčiarovce nad Parnou vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Hrnčiarovce nad Parnou: Lýdiu Záreckú, Nová 7, Hrnčiarovce nad Parnou č. tel. 0908172453, e-mail: zarecka@hrnciarovce.sk, zarecka.ly@gmail.com


  28.08.2018

OZNÁMENIE

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Hrnčiarovce nad Parnou určuje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie emailovú adresu: sekretariat@hrnciarovce.sk

  28.08.2018

OZNÁMENIE

V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Obec HRNČIAROVCE   NAD PARNOU oznamuje, že ku dňu 30.07.2018 je v obci k trvalému pobytu prihlásených 2233 obyvateľov.

 07.08.2018