Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

Plagát

01.12.2016

Hrnčiarovské vianočné trhy

Dokument: Hrnčiarovské vianočné trhy (pdf, 129KB)

POZVÁNKA

01.12.2016

POZVÁNKA

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční

dňa 08.12.2016 /štvrtok/ o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou.


Program:
1. Kontrola uznesení
2. Schválenie rozpočtu obce na rok 2017
3.Schválenie dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 5/2015 o dani z nehnuteľnosti
4. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrnčiarovce nad Parnou
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.
5. Schválenie rozpočtových opatrení
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti
7. Rôzne
8. Diskusia

 

Vianočný koncert

30.11.2016

Vianočný koncert

Dokument: Vianočný koncert (pdf, 156KB)

Plagát

30.11.2016

Milé hrnčiarovské deti

Dokument: Plagát (pdf, 93KB)

Plagát

10.11.2016

Dobrodružstvo pri obžinkoch

Vstupenky na divadelné predstavenie  “Dobrodružstvo pri obžinkoch” je možné si zakúpiť na Obecnom úrade v Hrnčiarovciach n/P a to na:

02.12.2016 predpremiéra
03.12.2016 premiéra – vypredané
09.12.2016 

20.10.2016

Výberové konanie na riaditeľa kancelárie združenia obcí mestskej oblasti Trnava

Jesenná deratizácia

11.10.2016

Jesenná deratizácia

Dokument: Jesenná deratizácia (zip, 1MB)

SPP

11.07.2016

Oznam

05.07.2016

Oznam

Oznamujeme občanom, že majú možnosť predať svoje prebytky prostredníctvom internetu.

Toto môžete po registrácii vykonať bezplatne na www.slovenskyvyrobca.sk v kategórii „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“.