Návrhy, podnety a nápady

Návrhy, podnety a nápady pre zlepšenie života v obci alebo web stránky zasielajte na email starosta@hrnciarovce.sk.

Oznamy

08.03.2018

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v dňoch 08.03.2018 a 09.03.2018 bude miestna pošta otvorená iba od 7.30 hod. do 10.30 hod.

05.03.2018

POZVÁNKA na výročnú členskú schôdzu

Výbor ZO-SZZ pozýva všetkých svojich členov, sympatizantov a ďalších záujemcov o členstvo v našej základnej organizácii na výročnú schôdzu.

Miesto konania: K U L T Ú R N Y   D O M v HRNČIAROVCIACH

Termín konania:  sobota 10.03.2018

Čas konania:  o 15 hod.

 

P R O GR A M:

1. Otvorenie

2. Správa o činnosti za uplynulý rok

3. Plán práce a návrh rozpočtu na rok 2018

4. Správa o hospodárení od založenia ZO-SZZ

5. Správa revíznej a kontrolnej komisie

6. Diskusia

7. Záver a občerstvenie

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

23.02.2018

OZNAM

MUDr. Medová oznamuje občanom, že v dňoch 05.03.2018 – 09.03.2018 bude mať dovolenku. Žiadame občanov, aby si prišli predpísať lieky v 9. týždni, t. j. v dňoch 26.02.2018 – 02.03.2018.
Plagát

23.02.2018

Čumpelovci

Čumpelovci

Nové interaktívne detské predstavenie!

Vystupujú: Silko, Smejko, Strojko a všetky Vaše deti

Čumpelovci sú trojica dobrodružných chlapcov, ktorí sa chcú s vami podeliť o ich zážitky formou tanca a hier. Počas predstavenia si deti zašportujú so Silkom, zahrajú sa so Strojkom a zaspievajú so Smejkom. Pozrú sa spolu na ostrov Uga Buga a pomôžu nešťastnému Ujovi šoférovi.

Predstavenie trvá cca 60 minút, po ktorom bude spoločné fotenie.

Pre viac info pozrite plagát.

Karneval

19.02.2018

Karneval

OZ

15.02.2018

POZVÁNKA

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P srdečne pozýva občanov na   zasadnutie obecného zastupiteľstva pri OcÚ Hrnčiarovce n/P, ktoré sa uskutoční dňa 21.02.2018 /streda/ o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou, s nasledovným programom:

 

1. Financovanie zberného dvora - technologickej časti

2. Prejednanie nájmu pozemku pod zberným dvorom

3. Prejednanie žiadosti o zmenu ÚP

4. Schválenie rozpočtových opatrení

5. Podanie informácie o pripravovanom novom stavebnom obvode

6. Rôzne

7. Diskusia

Zápasy volejbalovej extraligy v Športovej hale v Hrnčiarovciach v sobotu a nedeľu 17. a 18.2.2018

13.02.2018

Zápasy volejbalovej extraligy

 Zápasy volejbalovej extraligy v Športovej hale v Hrnčiarovciach v sobotu a nedeľu 17. a 18.2.2018

13.02.2018

OZNAM

Obecný úrad Hrnčiarovce n/P oznamuje občanom, že od 13.02.2018 do 28.02.2018 bude pracovník Trnavskej vodárenskej 
spoločnosti upisovať stav vodomerov. Žiadame občanov o sprístupnenie svojich vodomerov pracovníkovi TAVOS-u.

20.12.2017

Výberové konanie na obsadenie pozície Manažér MAS

Združenie obcí MAS 11PLUS vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície Manažér MAS

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

  • - ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
  • - minimálne 2 roky praxe na zodpovedajúcej manažérskej pozícii (riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia) alebo 2 roky praxe v oblasti projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EÚ

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  • - formálna kontrola prijatých ŽoNFP (projektov) od konečných prijímateľov – predkladateľov projektu, poskytovanie informácií predkladateľom projektu, zabezpečenie zberu informácií pre monitoring a hodnotenie, zabezpečenie ďalších administratívnych činností MAS, manažovanie administratívnych pracovníkov a účtovníka MAS

Nástup možný od: 1. februára 2018

Plat: 1 500 Eur brutto

Žiadosť a profesijný životopis posielať najneskôr do 15. januára 2018 na adresu Mikroregión 11PLUS, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer.