Obec Hrnčiarovce nad Parnou > Obec > Dejiny osídlenia

Dejiny osídlenia

Archeologický výskum a náhodné nálezy v katastri obce Hrnčiarovce nad Parnou tu potvrdzujú osídlenie už v začiatkoch neolitu(mladšej dobe kamennej) - do 6.tisícročia pred Kristom a jeho pokračovanie cez eneolit(neskoršiu dobu kamennú), latén(mladšiu dobu železnú), dobu rímsku(osídlenie germánskymi Kvádmi) – prvé štyri storočia po Kristovi.

Po sťahovaní národov koncom piateho storočia osídlujú územie naši priami predkovia – Slovania. Ich prítomnosť dokladujú žiarové pohrebiská s jednoduchou keramikou. Kontinuita osídlenia pokračovala aj po rozpade Samovej ríše(7.storočie), počas Veľkej Moravy(od 9.storočia) a v uhorskom štáte.
V stredoveku - v 13. storočí po Tatármi zapríčinenom vyľudnení zasiahlo obec nemecké osídlenie. Dokladom o tom je listina Štefana V. z roku 1270, ktorá je súčasne prvou písomnou zmienkou o existencii Hrnčiaroviec. Nemcom sa podarilo urobiť z Hrnčiaroviec pomerne bohatú dedinu.

Najstarší portálny súpis je z roku 1553. Evidoval v Hrnčiarovciach 14 port, 5 želiarov-domkárov, 1 novovybudovanú usadlosť, 1 richtára, 2 pastierov a 1 mlynára. V tomto období tu mohlo žiť približne 220-230 obyvateľov.
Na prelome 16. a 17. Storočia sa ako daňový základ nebrala porta, ale dom. Podľa týchto súpisov domov sa dozvedáme že v roku 1598 tu bolo 67 domov. V ďalších rokoch boli zaznamenané nasledovné počty domov : v roku 1599 – 63 domov,  1600 – 44, 1601 – 44, 1602 – 40, 1603 – 20, 1604 – 20. Pokles počtu domov naznačuje, že určitý počet musel zlikvidovať požiar. V roku 1634 už bolo 50 domov a 250 obyvateľov.

Podľa súpisu z roku 1715 bolo v Hrnčiarovciach 61 hláv rodín (sedliakov a 6 domkárov). Boli to nasledovní poddaní :

1. Martin Košík15.Juraj Halada29.vdova Babicová42.Juraj Hrašna
2. Juraj Košík16.vdova Surovská29.vdova Babicová43.Juraj Vrbovský
3. Ján Košík 17.Andrej Šebík30.Ján Dúbrava44.Martin Szabó
4. Ján Masár18.Ján Kubičko31.Ján Marko45.vdova Haladová
5. vd.po Jakubovi Masárovi 19.vdova Kubičková32.vdova Hulínka46.vdova Dluhovská
6. Adam Banko20.Ján Halada33.Martin Košík47.Adam Rajpricht
7. Michal Kruksa 21.Juraj Halada34.Juraj Kunovský48.Ján Zavŕšený
8. vd.po Tomášovi Krivom 22.vdova Haladová35.Michal Kruksa49.Juraj Dechtický
9. Ján Krivý 23.vdova Uhlárka36.Jakub Tanáč50.Michal Široký
10.Michal Novanský24.Adam Plenčik37.František Uhlár51.Juraj Pápes
11.vdova Novanská25.Martin Černý38.Andrej Zavŕšený 52.Michal Cíferský
12.Martin Belena26.Ján Hazik39.Ján Vajgl 53.Juraj Cíferský
13.Ján Cintavý27.Pavol Halada 40.Juraj Vincza54.Michal Halada
14.Pavol Labuda28.Ján Hulín41.Mikuláš Kuracina55.Ján Ruman
a 6 domkárov   

V roku 1831 bolo v obci 1061 obyvateľov, z ktorých šestina obyvateľov(asi 140) v tomto roku zomrela na choleru.

Pozn.: Krátky výpis dejín vychádza z oveľa podrobnejších informácií publikovaných v knihe Hrnčiarovce nad Parnou, ktorá vyšla v roku 2003 a môžete si ju zakúpiť na Obecnom úrade. Súčasné údaje sú prevzaté z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce z januára 2008 a z matriky obecného úradu.